Eximbank báo lãi quý 1/2024 giảm 24%

NGÂN HÀNG Việt nAM
09:12 - 27/04/2024
Eximbank báo lãi quý 1/2024 giảm 24%
0:00 / 0:00
0:00
Năm 2024, Eximbank đặt tham vọng lãi trước thuế tăng tới 90% so với 2023, tuy nhiên hết quý 1, lợi nhuận ngân hàng này chỉ đạt hơn 661 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 13% kế hoạch.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank, mã: EIB) ghi nhận, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1.358 tỷ đồng. Đây cũng là khoản tăng lãi duy nhất của ngân hàng này.

Các khoản lãi khác đều sụt giảm so với cùng kỳ như lãi từ dịch vụ giảm 24% còn 110 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 58% còn 83 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác giảm 46% còn 48 tỷ đồng và lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 24 tỷ đồng.

Mặc dù tiết giảm chi phí hoạt động thêm 10% xuống còn gần 635 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thuần của Eximbank vẫn giảm 2% so với quý 1 năm ngoái, chỉ còn gần 943 tỷ đồng.

Trong quý, ngân hàng này tăng chi phí dự phòng rủi ro lên 282 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ. Kết quả, Eximbank lãi trước thuế hơn 661 tỷ đồng, giảm 24% so với năm ngoái và thực hiện được 13% kế hoạch năm (5.180 tỷ đồng).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức ngày 26/4 vừa qua, cổ đông Eximbank có đặt câu hỏi về việc mục tiêu lợi nhuận năm nay có quá tham vọng? Trả lời về vấn đề này, Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải cho biết, năm 2023 là một năm khó khăn. Tuy nhiên nhiều ngân hàng khác có kết quả tốt hơn so với EIB. Trong bối cảnh rối ren, bất ổn, ban lãnh đạo chọn an toàn, đầu tư vào nội tại hơn là yếu tố hiệu quả.

"Tôi hy vọng kế hoạch 2024 là khả thi. Quý 1/2024, việc tìm khách hàng rất khó khăn. Khả năng tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống cũng khó khăn. Ban quản trị Eximbank sẽ tìm cách, kỳ vọng rằng quý 3 và 4 sẽ có tăng trưởng, đạt kỳ vọng của cổ đông," ông Hải cho biết và thông tin thêm, tính đến tháng 4 đã đạt 1.009 tỷ đồng.

"Ban điều hành cố gắng thực hiện cho bằng được kế hoạch 2024, một cách tận tâm, tận lực, tận cùng. Với kế hoạch tham vọng như vậy rất cần sự ủng hộ của cổ đông," ông Nguyễn Hoàng Hải nói.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản Eximbank vẫn xấp xỉ hồi đầu năm ở mức 203.584 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 5% lên mức 147.021 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng 3% lên 160,659 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu tính đến cuối quý 1 của Eximbank là 4.203 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ dưới chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 85% lên hơn 825 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 2,65% đầu năm lên 2,86%.

Tin liên quan

Đọc tiếp