Gỗ An Cường có lợi nhuận cao nhất 6 năm

ACG gỗ an cường
13:11 - 30/01/2023
Gỗ An Cường có lợi nhuận cao nhất 6 năm
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Gỗ An Cường (HoSE: ACG), năm 2022 doanh nghiệp thu về 615 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đây là mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2022.

Quý IV/2022, ACG thu về 1.384 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 27% so với quý IV/2021. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của ACG đạt 430,2 tỷ đồng, tăng 47%.

Các khoản doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng tăng 34%, đạt 50 tỷ đồng. Trong quý, ACG có thêm 8 tỷ đồng khoản tiền lãi từ công ty liên kết (cùng kỳ không ghi nhận). Bên cạnh đó, chi phí tài chính của ACG gấp 4 lần so với quý IV/2021, ở mức 26,3 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của ACG đạt 170,6 tỷ đồng, tăng 10%.

Theo giải trình từ ACG, mức tăng trên chủ yếu do doanh nghiệp đã điều chỉnh chiến lược bán hàng đẩy mạnh mở rộng chuỗi phân phối, hướng đến nhu cầu của người tiêu dùng trên cả nước và xuất khẩu trong bối cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các giải pháp tối ưu hóa hoạt động sản xuất.

Cả năm 2022, Gỗ An Cường thu về 4.475 tỷ đồng doanh thu thuần, tương ứng tăng 35% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 615 tỷ đồng, tăng 36% (năm 2021 đạt 451 tỷ đồng). So với kế hoạch năm đề ra, ACG đã vượt 5% về doanh thu thuần và 11% về lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ACG ở mức 5.467 tỷ đồng, tăng 9% so với mức 4.982 tỷ đồng ngày 31/12/2021.

Trong đó, tiền và các khoản tương tiền của ACG tăng 290%, lên mức 387 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 21%, đạt 1.205 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 1.491 tỷ đồng, tăng 5% (bao gồm nguyên vật liệu đạt 698 tỷ đồng, thành phẩm 264 tỷ đồng); dự phòng giảm giá của hàng tồn kho lại giảm 16%, ở mức 24,7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp còn có thêm 401 tỷ đồng từ việc đầu tư vào công ty liên kết là CTCP Thắng Lợi Homes, từ đó nâng tài sản đầu tư tài chính dài hạn của doanh nghiệp lên mức 615 tỷ đồng, tương ứng tăng 123%.

Năm 2022 Gỗ An Cường đã niêm yết bổ sung hơn 48 triệu cổ phiếu phổ thông, từ đó nâng tỷ lệ cổ phiếu lên mức 135 triệu, tương ứng nâng vốn điều lệ lên mức 1.358 tỷ đồng, tăng 55% so với mức 876 tỷ đồng ngày cuối năm 2021.

Nợ của ACG đến ngày 31/12/2022 đạt 1.554 tỷ đồng, tương ứng tăng 28% so với mức 1.206 tỷ đồng ngày cuối năm 2021. Trong đó, vay ngắn hạn của doanh nghiệp đã tăng thêm 43%, đạt 813 tỷ đồng. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước cũng tăng 238%, ở mức 122 tỷ đồng. Khoản phải trả cho người lao động lại giảm 60%, đạt 23 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, tạm kết phiên sáng 30/1, giá cổ phiếu ACG ở mức 41.400 đồng/cp, tăng 3%.

CTCP Gỗ An Cường là nhà sản xuất cung cấp vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp tại Việt Nam từ năm 1994. Sau khi hủy đăng ký trên sàn UPCoM vào tháng 9/2022, bắt đầu từ tháng 10/2022, cổ phiếu ACG chính thức giao dịch trên sàn HoSE.

Đọc tiếp