Hà Nội đặt mục tiêu nâng thu nhập của nông dân lên 70 triệu đồng/năm

NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
18:34 - 23/05/2023
Vùng trồng rau xanh hữu cơ an toàn ngoại thành Hà Nội. Ảnh: VGP.
Vùng trồng rau xanh hữu cơ an toàn ngoại thành Hà Nội. Ảnh: VGP.
0:00 / 0:00
0:00
Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế nông thôn, Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân/năm của người nông dân đạt 70 triệu trong 2023 và tăng lên 80 triệu vào 2025.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 4 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025".

Theo đó, Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2025, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 100% số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20% số huyện (5 huyện) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 40% số xã (156 xã) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20% số xã (80 xã) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2023, Hà Nội phấn đấu thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 70 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,5%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 52,5%.

Theo số liệu từ chương trình, mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 là khoảng 56,3 triệu đồng/người/năm.

Mục tiêu của Hà Nội đặt ra là đến 2025, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 80 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75 - 80%. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 55 - 60%.

Hà Nội phấn đấu năm 2023 tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,5 - 3%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 55%. Đến năm 2025, tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì đạt 2,5 - 3%, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, Hà Nội tập trung và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chỉ xây dựng huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch.

Hà Nội cũng sẽ xây dựng cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình 4, gồm: Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2026; Đề án nông nghiệp đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2026; Đề án nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Tin liên quan

Đọc tiếp