HAGL Agrico có quý lỗ thứ 11 liên tiếp

HNG HAGL Agrico
12:40 - 30/10/2023
HAGL Agrico có quý lỗ thứ 11 liên tiếp
0:00 / 0:00
0:00
Với kết quả kinh doanh quý 3/2023 lỗ trước thuế 198 tỷ đồng, HAGL Agrico ghi nhận quý thứ 11 liên tiếp bị âm lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG), tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 14.143 tỷ đồng, tăng 1.474 tỷ đồng so với mức 12.669 tỷ đồng tại ngày cuối năm 2022.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận giảm 40%, còn đạt 500,8 tỷ đồng. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn lại tăng thêm 4,3 lần, từ 110 tỷ đồng lên 483 tỷ đồng.

Khoản phải thu về cho vay ngắn hạn cũng tăng từ 119 tỷ đồng lên 404 tỷ đồng. Đây là khoản doanh nghiệp cho Chính phủ Lào vay không lãi suất nhằm hỗ trợ việc xây dựng sân bay Quốc tế Nongkhang tại tỉnh Huaphan và sân bay Quốc tế Attapeu tại tỉnh Attapeu (Lào). Khoản cho vay này sẽ được cấn trừ với tiền thuế, tiền thuê đất và các nghĩa vụ phải trả khác mà nhóm công ty phải nộp cho Chính phủ Lào trong tương lai hoặc được Chính phủ Lào hoàn trả lại bằng tiền.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng thêm 568 tỷ đồng, từ mức 1.662 tỷ đồng lên 2.222 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.931 tỷ đồng, tiếp đến là nguyên vật liệu với 209 tỷ đồng.

Ngoài ra, mục tài sản cố định của doanh nghiệp cũng tăng từ 5.247 tỷ đồng lên 5.550 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn tăng từ 3.888 tỷ đồng lên 4.272 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, nợ phải trả của HAGL Agrico ở mức 11.244 tỷ đồng, tăng 16% so với mức 9.635 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2023. Biến động lớn đến từ mục nợ ngắn hạn khi tăng từ 7.327 tỷ đồng lên 10.054 tỷ đồng.

Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 103%, lên mức 1.453 tỷ đồng. Chi phí phải trả ngắn hạn cũng tăng từ 614 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng.

Vay ngắn hạn của doanh nghiệp tăng thêm 25% so với ngày cuối năm 2022, đạt 6.941 tỷ đồng. Trong khi đó, vay dài hạn lại giảm 50%, còn 902 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2023, doanh thu thuần của HAGL Agrico đạt 156,8 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán trái cây, mủ cao su đều ghi nhận giảm với lần -26% và -20%, đạt 83 tỷ đồng và 58 tỷ đồng. Doanh thu bán vật tư nông nghiệp lại cao gấp 5 lần, lên mức 17,3 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán cũng giảm 30%, xuống còn 260 tỷ đồng. Hai yếu tố doanh thu và giá vốn đã kéo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp âm 100 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 16%, lên mức 7,11 tỷ đồng. Chi phí tài chính ở mức 87 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 26%, lên mức 17,8 tỷ đồng.

Từ các yếu tố trên đã kéo lợi nhuận trước của HAGL Agrico chỉ còn đạt -198 tỷ đồng. Đây là quý thứ 11 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận lỗ trước thuế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, HAGL Agrico đạt 438 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế âm 460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 446 tỷ đồng.

Đọc tiếp

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.
Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Quý đầu năm 2024, Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng, giảm 92% so với mức 11.917 tỷ đồng của quý cùng kỳ năm ngoái. Lý giải nguyên nhân, doanh nghiệp này cho biết do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang xây dựng dở dang.
ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PV OIL. Nguồn: Petrovietnam.

PV OIL: Theo đuổi mục tiêu niêm yết trên HoSE

Ban lãnh đạo PV OIL thông tin, dự kiến cuối năm 2024 công ty đặt mục tiêu xoá sạch lỗ luỹ kế và trong năm nay hoặc năm tới sẽ bỏ bớt điểm ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính, đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo.