Hòa Bình Corp miễn nhiệm thêm 2 lãnh đạo cấp cao

HBC Hòa Bình
14:12 - 24/03/2023
Hòa Bình Corp miễn nhiệm 2 Phó Tổng trong bối cảnh cơ cấu lãnh đạo công ty chứng kiến nhiều biến động trong thời gian vừa qua.
Hòa Bình Corp miễn nhiệm 2 Phó Tổng trong bối cảnh cơ cấu lãnh đạo công ty chứng kiến nhiều biến động trong thời gian vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM sáng 24/3 đã công bố các nghị quyết thay đổi nhân sự của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình Corp – HoSE: HBC).

Hòa Bình Corp quyết định miễn nhiệm vị trí phó tổng giám đốc công ty đối với ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh theo nguyện vọng cá nhân. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/3.

Ông Dương Đình Thanh sinh năm 1956, là cử nhân kinh tế, kỹ sư cầu đường. Ông chính thức làm Phó Tổng giám đốc, Giám đốc văn phòng quản lý dự án của Tập đoàn Hòa Bình kể từ năm 2017.

Trong khi đó, ông Lê Quốc Duy sinh năm 1981, là cử nhân Đại học Washington, thạc sỹ quản trị kinh doanh Đại học Maastricht (Hà Lan). Ông được bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc HBC từ năm 2017.

Hòa Bình Corp miễn nhiệm 2 phó tổng giám đốc trong bối cảnh cơ cấu lãnh đạo công ty này chứng kiến nhiều biến động trong thời gian vừa qua.

Vào ngày 8/3, HĐQT HBC đã thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông Albert Antoine. Trước đó, trong tháng 2, ông Nguyễn Công Phú cũng xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 13/2/2023.

Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của cả hai cá nhân này sẽ được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 4/2022, Hoà Bình đạt doanh thu 3.218 tỷ đồng, giảm 600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Với giá vốn tăng mạnh lên 3.644 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp 426 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Phần doanh thu tài chính cũng âm 113 tỷ đồng, so với cùng kỳ mang về 24 tỷ đồng. Trong khi đó, các chi phí hoạt động của doanh nghiệp cũng tăng mạnh, dẫn đến kết quả lỗ sau thuế 1.202 tỷ đồng, giảm sâu so với khoản lãi 19 tỷ đồng của cùng kỳ 2021.

Kết quả tiêu cực này đã phá sạch thành quả kinh doanh của Hoà Bình trong 3 quý đầu năm, khiến lợi nhuận cả năm 2022 âm 1.140 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2021 có lãi 97 tỷ đồng.

Theo nghị quyết ngày 27/2/2023, HĐQT Hòa Bình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 12.500 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ở mức 125 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ 1.140 tỷ đồng của thực hiện năm 2022.

Tin liên quan

Đọc tiếp