Lợi nhuận 9 tháng của Bảo hiểm Bảo Long gấp 2 lần kế hoạch năm

BẢO HIỂM Bảo Long
08:02 - 29/10/2022
0:00 / 0:00
0:00
9 tháng năm 2022, doanh thu tài chính của Bảo hiểm Bảo Long tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo lợi nhuận trước thuế lên 163 tỷ đồng, gấp 2 lần kế hoạch năm 2022.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UpCOM: BLI), vừa công bố BCTC quý III/2022 với doanh thu đạt 282 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm 14%, xuống còn hơn 21,3 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 17% lên 185 tỷ đồng. Sau khi cân đối, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp trong quý đạt 67,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý III, Bảo hiểm Bảo Long cho biết do thị trường chứng khoán bất ổn khiến doanh thu hoạt động tài chính giảm 14% so với cùng kỳ, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, Bảo Long ghi nhận doanh thu đạt 845 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 54% lên 126 tỷ đồng. Còn chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 14% lên 618 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Bảo Long đạt 163 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Bảo Long đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 78,9 tỷ đồng, giảm 25%. Tính đến hết tháng 9, công ty đã hoàn thành 49,7% kế hoạch doanh thu và hoàn thành gấp 2 lần kế hoạch lợi nhuận.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Bảo Long tại ngày 30/9 là 2.473 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với hồi đầu năm. Cấu phần tài sản chính là khoản đầu tư ngắn hạn 864 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn 395 tỷ đồng, tài sản tái bảo hiểm 375 tỷ đồng…

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty là 1.683 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm. Trong đó, chủ yếu là khoản dự phòng nghiệp vụ 1.131 tỷ đồng, khoản phải trả cho người bán 355 tỷ đồng…

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long tiền thân là CTCP Bảo hiểm Nhà Rồng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm vào ngày 11/07/1995. Bảo Long là CTCP đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Năm 2015, hơn 40,3 triệu cổ phiếu của Bảo Long chính thức được giao dịch trên sàn UpCOM, với mã chứng khoán BLI.

Cổ phiếu BLI chứng kiến đà giảm kéo dài kể từ vùng đỉnh khoảng 23.000 đồng/cp hồi đầu tháng 10/2021. Ảnh: TradingView

Cổ phiếu BLI chứng kiến đà giảm kéo dài kể từ vùng đỉnh khoảng 23.000 đồng/cp hồi đầu tháng 10/2021. Ảnh: TradingView

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BLI chứng kiến đà giảm kéo dài kể từ vùng đỉnh khoảng 23.000 đồng/cp hồi đầu tháng 10/2021. Kết phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu giảm nhẹ 0,7%, giao dịch ở mức 13.600 đồng/cp, tương đương vốn hóa 1.116 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp