Lợi nhuận DPR tiếp tục giảm trong quý 3, tiền gửi dài hạn tăng 100 tỷ đồng

DPR Cao su
18:57 - 21/10/2023
Lợi nhuận DPR tiếp tục giảm trong quý 3, tiền gửi dài hạn tăng 100 tỷ đồng
0:00 / 0:00
0:00
Quý 3/2023, giá bán cao su thấp hơn so với cùng kỳ năm trước đã kéo lợi nhuận của Cao su Đồng Phú (DPR) chỉ còn 56,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 41%.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023, doanh thu thuần của CTCP Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) đạt 286 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán lại tăng nhẹ 1,4%, lên mức 222,3 tỷ đồng. Điều này kéo theo lợi nhuận của doanh nghiệp còn 63,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng thêm 50%, đạt 26,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng cao gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức 825 triệu đồng; chi phí bán hàng tăng 30%. Chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 22%, còn 20 tỷ đồng.

Theo DPR, sản lượng tiêu thụ quý 3/2023 của doanh nghiệp cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng giá bán bình quân lại giảm 17,53% so với quý 3/2022, còn 6,96 triệu đồng/tấn.

Giá bán bình quân và doanh thu cây cao su thanh lý cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh quý 3/2023 của doanh nghiệp giảm 42%, còn 62,7 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp còn 56,7 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Cao su Đồng Phú đạt 611,7 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 154,7 tỷ đồng, giảm 28%.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của DPR tính đến ngày 30/9 đạt 4.342 tỷ đồng, tăng thêm 4,7% so với mức 4.164 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2023. Trong đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 220 tỷ đồng, tăng 7,8%. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước cũng tăng từ 59,3 tỷ đồng lên 103,8 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, Cao su Đồng Phú ghi nhận thêm 101 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dài hạn, từ 11,3 tỷ đồng (ngày 1/1/2023) lên 112,3 tỷ đồng (ngày 30/9).

Tính đến ngày 30/9, nợ của DPR ở mức 1.227 tỷ đồng, tăng 4,6% so ngày đầu năm. Khoản phải trả cho người lao động giảm từ 94 tỷ đồng xuống còn 64,9 tỷ đồng. Ngược lại, khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và dài hạn lần lượt tăng thêm 17% và 13%, đạt 66,6 tỷ đồng và 950,5 tỷ đồng.

Nếu ngày đầu năm 2023, khoản vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn của DPR đạt 5 tỷ đồng thì đến ngày 30/9 doanh nghiệp không ghi nhận số liệu về khoản nợ này. Tương tự, DPR cũng không có khoản vay và thuê nợ tài chính dài hạn nào tại ngày 30/9.

Tin liên quan

Đọc tiếp