Lợi nhuận Gelex ‘đi lùi’ trong quý 3, chỉ còn 2.400 tỷ đồng nợ vay trái phiếu

GEX Gelex
14:22 - 28/10/2022
Lợi nhuận Gelex ‘đi lùi’ trong quý 3, chỉ còn 2.400 tỷ đồng nợ vay trái phiếu
0:00 / 0:00
0:00
Mặc dù doanh thu thuần ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng doanh thu tài chính giảm mạnh cùng các khoản chi phí tăng cao khiến lợi nhuận của Gelex trong quý III/2022 “đi lùi”.

CTCP Tập đoàn Gelex (mã GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2022 với doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7.014 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.236 tỷ đồng, tăng trưởng 38%.

Doanh thu tài chính đạt 168 tỷ đồng, giảm 36%. Chi phí tài chính chiếm 418 tỷ đồng, tăng 21%; trong đó chi phí lãi vay chiếm 318 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Cộng thêm khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết hơn 22 tỷ đồng nên kết quả, lợi nhuận sau thuế của Gelex sụt giảm 36% xuống mức 221 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ chỉ còn lại 14,5 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Gelex đạt tổng doanh thu thuần 24.729 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 1.306 tỷ đồng, tăng 12%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 295 tỷ đồng, giảm 65%.

Tổng tài sản của Gelex tại thời điểm cuối quý 3 đạt gần 54.000 tỷ đồng, giảm 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản giảm chủ yếu ở phần chứng khoán kinh doanh, từ hơn 7.000 tỷ đồng xuống còn hơn 2.300 tỷ đồng. Các khoản phải thu và hàng tồn kho cũng giảm đáng kể.

Phần chứng khoán kinh doanh của Gelex chủ yếu là trái phiếu với hơn 2.200 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thu về hơn 4.000 tỷ đồng tiền gốc đầu tư trái phiếu. Phần cổ phiếu cũng giảm mạnh từ 709 tỷ đồng xuống 108 tỷ đồng, đồng thời phải dự phòng giảm giá hơn 13 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty là gần 33.000 tỷ đồng, giảm hơn 6.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác giảm mạnh. Vay nợ dài hạn cũng giảm đáng kể, từ hơn 13.700 tỷ đồng xuống còn hơn 10.000 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn còn hơn 7.400 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng cộng, Gelex đang có hơn 17.400 tỷ đồng nợ vay, chiếm 32% tổng nguồn vốn.

Trong kỳ, công ty đã trả hơn 4.800 tỷ đồng nợ vay trái phiếu. Ngược lại huy động thêm được hơn 1.400 tỷ đồng từ kênh dẫn vốn này. Kết quả tại cuối kỳ, dư nợ trái phiếu của GEX còn 2.454 tỷ đồng, giảm 58% so với con số đầu năm.

Thời gian qua, Gelex là một trong các doanh nghiệp rất tích cực mua lại trái phiếu trước hạn.

Ngoài giảm nợ vay, điểm sáng khác trong báo cáo tài chính của Gelex là dòng tiền lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh dương 6.312 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 6.338 tỷ đồng.

Dòng tiền đầu tư âm 1.519 tỷ đồng (cùng kỳ âm 2.281 tỷ đồng). Dòng tiền tài chính âm 5.371 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 10.394 tỷ đồng. Nguyên nhân do công ty tích cực trả gốc nợ vay.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GEX giao dịch trong phiên 28/10 ở mức giá sát 13.000 đồng. Từ phiên 22/8 đến nay, cổ phiếu này đã giảm gần một nửa giá trị, từ vùng giá 24.000 đồng. So với mức đỉnh 48.000 đồng hồi đầu năm, thị giá GEX đã giảm tới 73%.

Tin liên quan

Đọc tiếp