Lợi nhuận không bù được chi phí, Bảo hiểm Bảo Long lỗ gần 53 tỷ đồng một quý

BẢO HIỂM Bảo Long
09:21 - 02/02/2023
0:00 / 0:00
0:00
Quý 4/2022, Bảo hiểm Bảo Long ghi nhận lợi nhuận trước thuế lỗ gần 53 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 2 lỗ liên tiếp của doanh nghiệp này trong năm 2022. 

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu phí bảo hiểm đạt 417 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 322 tỷ đồng, tăng 24%. Như vậy, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Long đạt hơn 10 tỷ đồng, chỉ bằng 26% cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ 2 tỷ đồng lên hơn 24 tỷ đồng, chi phí hoạt động tài chính tăng 28% lên 5,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11% xuống còn 81 tỷ đồng. Do lợi nhuận không bù được chi phí quản lý doanh nghiệp, quý 4/2022, công ty ghi nhận lỗ trước thuế đạt gần 53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 36 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Long đạt 1.588 tỷ đồng, tăng 8% so với kết quả của năm 2021. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 940 tỷ đồng, tăng 17%. Lợi nhuận gộp của Tổng công ty đạt 237 tỷ đồng, giảm 18%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 151 tỷ đồng, tăng 45%. Chi phí hoạt động tài chính đạt 14 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần năm 2021. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7% xuống 262 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2022 lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Bảo Long đạt hơn 110 tỷ đồng, tăng gần 5% so với năm trước.

Năm 2022, Bảo Long đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 78,9 tỷ đồng, giảm 25%. Như vậy, Bảo hiểm Bảo Long hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu và vượt 39% kế hoạch lợi nhuận.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Bảo hiểm Bảo Long đã tăng 10% lên gần 2.523 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền và các khoản tương đương tiền đã giảm 7% xuống 634 tỷ đồng ngày 31/12/2022, bao gồm khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, gần 273 tỷ đồng. Khoản tài sản tái bảo hiểm đạt 358 tỷ đồng, tăng 20%.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã tăng 8% lên 804 tỷ đồng, trong đó phần lớn là khoản tiền gửi ngắn hạn, đạt 731 tỷ đồng, tăng gần 38%. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn đã tăng 35% lên 46 tỷ đồng, chủ yếu do khoản đầu tư trái phiếu dài hạn đã tăng gấp 3,5 lần lên 42 tỷ đồng, còn khoản tiền gửi dài hạn giảm 75% xuống còn 6 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty tăng gần 14% lên 1.774 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản dự phòng nghiệp vụ đạt 1.174 tỷ đồng, tăng 11%; phải trả người bán cũng tăng 14%, lên 348 tỷ đồng...

Kết phiên ngày 1/2, cổ phiếu giảm mạnh 6,7% và giao dịch ở mức 11.640 đồng/cp, tương đương vốn hóa hơn 698 tỷ đồng. Ảnh: TradingView

Kết phiên ngày 1/2, cổ phiếu giảm mạnh 6,7% và giao dịch ở mức 11.640 đồng/cp, tương đương vốn hóa hơn 698 tỷ đồng. Ảnh: TradingView

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BLI đang chứng kiến những phiên tăng nhẹ liên tục và giao dịch quanh mức 12.500 đồng/cp, tuy nhiên, khối lượng giao dịch thấp. Kết phiên ngày 1/2, cổ phiếu giảm mạnh 6,7% và giao dịch ở mức 11.640 đồng/cp (giá đã điều chỉnh), tương đương vốn hóa hơn 698 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (BLI) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm vào tháng 7/1995, tiền thân là CTCP Bảo hiểm Nhà Rồng. Bảo Long là CTCP đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Năm 2015, cổ phiếu BLI giao dịch trên thị trường UPCoM. Bảo Long kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và các nghiệp vụ về tái bảo hiểm và đầu tư tài chính, với hơn 100 sản phẩm cung cấp cho cả thị trường trong nước và quốc tế.

Tin liên quan

Đọc tiếp