Masan Consumer chốt ngày chi 3.200 tỷ đồng trả cổ tức với tỷ lệ 45%

MCH Masan Consumer
12:10 - 10/07/2023
Trong quý 1/2023, Masan Consumer ghi nhận doanh thu 6.037 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.388 tỷ đồng.
Trong quý 1/2023, Masan Consumer ghi nhận doanh thu 6.037 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.388 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sáng 10/7 công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - UPCoM: MCH).

Cụ thể, vào ngày 19/7 tới đây Masan Consumer sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 45%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.500 đồng. Thời gian thanh toán là ngày 14/8/2023.

Với 716,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Masan Consumer sẽ phải chi ra hơn 3.224 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. MCH là công ty con của Công ty TNHH Masan Consumer Holdings với tỷ lệ sở hữu 93,69%, do đó pháp nhân này sẽ nhận về gần 3.021 tỷ đồng từ Masan Consumer.

Đồng thời với việc tạm ứng cổ tức, Masan Consumer cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn thay đổi trụ sở chính; thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 24/4, cổ đông Masan Consumer đã thông qua phương án sáp nhập vào Công ty TNHH Masan Consumer Holdings để hiện thực hóa việc hợp nhất chiến lược và vận hành, cũng như đơn giản hóa cơ cấu tổ chức của công ty.

Theo đó, Masan Consumer Holdings dự kiến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần và tăng vốn điều lệ lên hơn 6.708 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phần thưởng).

Masan Consumer Holdings sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi với tất cả số cổ phần đang lưu hành của Masan Consumer được nắm giữ bởi các cổ đông, với tỷ lệ hoán đổi 1:1. Sau sáp nhập, Masan Consumer chấm dứt hoạt động, Masan Consumer Holdings được hưởng các quyền và nghĩa vụ hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ, tài sản khác của Masan Consumer.

Sau khi sáp nhập, Masan Consumer Holdings sẽ thực hiện thủ tục đăng ký trở thành công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch tại sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho toàn bộ cổ phần.

Cũng tại Đại hội, cổ đông MCH thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 với doanh thu thuần từ 28.500 - 31.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt từ 5.600 tỷ đồng - 6.500 tỷ đồng. Trong quý 1/2023, Masan Consumer ghi nhận doanh thu 6.037 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.388 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,4% và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Đọc tiếp