MSB trình cổ đông phương án chia cổ tức tỷ lệ 30%

NGÂN HÀNG Việt nAM
10:36 - 03/04/2024
MSB trình cổ đông phương án chia cổ tức tỷ lệ 30%
0:00 / 0:00
0:00
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tới đây, ngân hàng MSB dự kiến tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mã: MSB), HĐQT MSB sẽ trình cổ đông phương án thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.

Theo đó, năm 2024, ngân hàng này đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 178.900 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp theo chính sách điều hành từng thời kỳ, dự kiến năm 2024 có thể đạt khoảng 178.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng tăng 17% so với năm 2023, đạt 6.800 tỷ đồng. Nợ xấu hợp nhất (nhóm 3-5) duy trì dưới 3% theo quy định.

Về phương án tăng vốn, HĐQT MSB cũng xin ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán và sau khi trích các quỹ theo luật định. Việc chia cổ tức này sẽ được thực hiện trong năm 2024.

Bên cạnh đó, lợi nhuận được tạo ra trong năm 2024 cùng với lợi nhuận để lại sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ dự kiến sẽ được MSB trình đại hội phê duyệt kế hoạch chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận có thể dùng để chi trả cổ tức này với tỷ lệ ≤15% bằng tiền hoặc/và bằng cổ phiếu, thời điểm tạm ứng cổ tức tùy theo diễn biến tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của MSB.

Cũng tại đại hội, HĐQT MSB xin ý kiến là việc thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ VII (2022 – 2026) sau khi được chấp thuận của NHNN, nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại MSB dự kiến được tổ chức vào lúc 8h30 sáng thứ 3, ngày 23/4 tại tầng 7 tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Tin liên quan

Đọc tiếp