Những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất từ Việt Nam sang ASEAN tháng 2/2023

asean XUẤT KHẨU
08:44 - 23/03/2023
Những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất từ Việt Nam sang ASEAN tháng 2/2023
0:00 / 0:00
0:00
Theo Tổng cục Hải quan, tháng 2/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam vào ASEAN đạt khoảng 2,85 tỷ USD, tăng 28% so với tháng 2/2022, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam ra thế giới.

Trong khối ASEAN, Thái Lan là thị trường xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam trong tháng 2/2023 với 654 triệu USD. Đứng sau là Malaysia với 441 triệu USD: Campuchia đạt 430 triệu USD, Philippines đạt 408 triệu USD; Indonesia đạt 403 triệu USD; Singapore đạt 387 triệu USD. Đứng vị trí thứ 7 là Myanmar với 78 triệu USD; thứ 8 là Lào với 45 triệu USD.

Brunei là thị trường có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thấp nhất trong khối, chỉ đạt 4,32 triệu USD. Tuy nhiên, đây lại là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất với 904% so với cùng kỳ năm 2022 (tương ứng gấp 10 lần).

Nhìn chung, tăng trưởng trị giá xuất khẩu sang các nước thành viên thuộc ASEAN đều ghi nhận tăng trưởng dương, trong đó Campuchia có mức tăng thấp nhất với +7,09% so với cùng kỳ năm 2022.

Dầu thô là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Thái Lan

Trong tháng 2/2023, Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan đạt 654,2 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang khối.

Dầu thô là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với 94,5 triệu USD. Các mặt hàng điện tử là điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lần lượt đứng vị trí thứ 2, 3 và 5 với trị giá đạt 83,9 triệu USD; 74,8 triệu USD và 55,7 triệu USD.

Thủy sản cũng nằm trong top 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Thái Lan với 21,8 triệu USD.

Về tăng trưởng, thủy sản là mặt hàng duy nhất trong 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Thái Lan ghi nhận đà giảm với -4,9% so với cùng kỳ năm 2022. Ngược lại, chất dẻo nguyên liệu có mức tăng trưởng cao nhất với 104%...

Xuất khẩu hóa chất sang Malaysia tăng tới 15 lần

Thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 trong khối ASEAN là Malaysia với 441,7 triệu USD, tăng 25% so với tháng 2/2022, chiếm 15%.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất với 73 triệu USD. Đứng vị trí thứ 2 là sắt thép với 56 triệu USD; tiếp đến là sản phẩm hóa chất với 52 triệu USD. Hàng thủy sản đứng vị trí thứ 10 với với 11,68 triệu USD.

Trong 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Malaysia, hóa chất là mặt hàng có tăng trưởng cao nhất với 1.425% so với tháng 2/2022 (tương ứng gấp 15 lần). Ngược lại, sắt thép lại ghi nhận giảm 18,4%, đây cũng là mặt hàng duy nhất trong top 10 có kết quả tăng trưởng âm.

Sắt thép là mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Campuchia

Kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia đạt 430 triệu USD trong tháng 2/2023, tăng 7,09% so với cùng kỳ năm 2022.

Sắt thép là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang thị trường này với 77,5 triệu USD. Đứng sau là hàng dệt may với 73,6 triệu USD. Thức ăn gia súc và phân bón lần lượt là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 5 và 6, với 14,1 triệu USD và 13,1 triệu USD.

Về tăng trưởng, trong 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, thức ăn gia súc tăng trưởng cao nhất với 64,4% so với cùng kỳ năm 2022. Ngược lại, sản phẩm từ chất dẻo và sắt thép là 2 mặt hàng có đà giảm lớn nhất với lần lượt -6,2% và -0,3%.

Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam

Tháng 2/2023, trị giá hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Philippines đạt 408 triệu USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Gạo là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Philippines, đạt 140,4 triệu USD. Philippines cũng là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN và thế giới, chiếm khoảng 49% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam ra thị trường quốc tế trong tháng 2/2023.

Clanke và xi măng là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 2 sang Philippines, đạt 46 triệu USD. Cà phê và thủy sản là 2 mặt hàng nông, thủy sản duy nhất nằm trong top 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang thị trường này, với lần lượt đạt 7,5 triệu USD và 7,9 triệu USD.

Về tăng trưởng, sắt thép có mức tăng trưởng cao nhất với +90% so với cùng kỳ năm 2022. Ngược lại, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác có mức giảm lớn nhất với -13,9%.

Xuất khẩu gạo sang Indonesia tăng gần 120 lần

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Indonesia trong tháng 2/2023 đạt 403,8 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Indonesia là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 trong khối ASEAN, chiếm 14% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN.

Sắt thép là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang thị trường này với 44 triệu USD. Hàng dệt may đứng vị trí thứ 2 với 37 triệu USD.

Xuất khẩu gạo đạt 26 triệu USD và là mặt hàng xuất khẩu lớn 6 sang Indonesia. So với mức 0,22 triệu USD ghi nhận tại cùng kỳ năm 2022, tháng 2/2023 kim ngạch xuất khẩu gạo sang Indonesia đã tăng tới 119 lần, trở thành mặt hàng có tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong top 10 mặt hàng.

Ngược lại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lại có đà giảm lớn nhất với -29%.

Thủy sản nằm trong top 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Singapore

Xuất khẩu hàng hóa sang Singapore trong tháng 2/2023 đạt 387,1 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất từ Việt Nam sang thị trường này, đạt 79,3 triệu USD. Hàng thủy sản và gạo lần lượt đứng vị trí thứ 8 và 9, với kim ngạch đạt 7,4 triệu USD và 5,8 triệu USD.

Trong 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Singapore, giày dép là mặt hàng có tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ năm 2022 với +102,7%. Ngược lại, thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh có mức giảm cao nhất với -0,99%.

Myanmar là thị trường tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao thứ 2 trong ASEAN

Tháng 2/2023, trị giá hàng hóa xuất khẩu sang Myanmar đạt 78,9 triệu USD, tăng 127% so với cùng kỳ năm 2022, là thị trường có mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 2 trong khối ASEAN.

Trong 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Myanmar, phương tiện vận tải đạt trị giá cao nhất với 43,2 triệu USD; đứng sau là phân bón với 4,6 triệu USD; hàng dệt may với 3,6 triệu USD…

Về tăng trưởng, phương tiện vận tải có mức tăng trưởng cao nhất trong top 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, với +3.175% (tương ứng gấp 32 lần) so với tháng 2/2022. Ngược lại, sắt thép có mức giảm lớn nhất với -50,4%...

Xăng dầu là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Lào

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Lào đạt 45,3 triệu USD trong tháng 2/2023, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, xăng dầu là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với 6,2 triệu USD. Đứng sau là sắt thép với 4,27 triệu USD; rau quả đạt 3,3 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 3,29 triệu USD…

Trong 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, hàng rau quả là mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất với 727% so với cùng kỳ năm 2022. Ngược lại, phân bón có mức giảm cao nhất với -54,8%; đứng thứ 2 là phương tiện vận tải, phụ tùng với -24,7%...

Xuất khẩu hàng hóa sang Brunei tăng gấp 10 lần

Brunei là thị trường có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thấp nhất trong khối ASEAN của Việt Nam với 4,32 triệu USD. Tuy nhiên, đây lại là thị trường có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao nhất với 904% (tương ứng gấp 10 lần) so với mức 0,43 triệu ghi nhận tại cùng kỳ năm 2022.

Ba mặt hàng xuất khẩu chính sang Brunei lần lượt là hàng thủy sản với 0,21 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép với 0,02 triệu USD và máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng với 0,03 triệu USD.

Về tăng trưởng, ngoại trừ thủy sản tăng 110% so với cùng kỳ năm 2022, hai mặt hàng còn lại đều ghi nhận đà giảm với lần lượt -50% và -25%.

Đọc tiếp