Novaland dự định phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2023

NVL NOVALAND
17:00 - 17/02/2023
Novaland hiện đang ở trong quá trình tái cấu trúc tập đoàn.
Novaland hiện đang ở trong quá trình tái cấu trúc tập đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HoSE: NVL) ngày 17/2 đã có nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 1/3/2023. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 10/3/2023 đến hết ngày 21/3/2023.

Ở lần lấy ý kiến lần này, HĐQT Novaland muốn trình cổ đông thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023, ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tái cấu trúc công ty, bao gồm thương lượng và triển khai mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản).

Một số nội dung quan trọng khác là ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện; ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ hàng hóa); thông qua việc bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả.

Tại lần lấy ý kiến cổ đông gần nhất vào cuối năm 2022, cổ đông Novaland đã nhất trí điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống 5 thành viên và bầu cử lại thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT). Tới đầu tháng 2 vừa qua, ông Bùi Thành Nhơn chính thức được bầu chọn là Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật của công ty.

Novaland hiện đang ở trong quá trình tái cấu trúc tập đoàn. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành tinh gọn bộ máy, sơ đồ tổ chức có nhiều sự thay đổi, có sự tách bạch và phân quyền hoạt động độc lập, giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, từng cá nhân được giao quyền và trách nhiệm rõ ràng.

Với thách thức hiện tại, Novaland đã và đang cùng các đơn vị tư vấn hàng đầu như KPMG, E&Y Parthenon, Deloitte... xây dựng đề án tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh gọn nhân sự, xác định lại mục tiêu thay đổi chiến lược phát triển.

Tin liên quan

Đọc tiếp