'Ông lớn' ngành bảo hiểm có lãi nhờ hơn 100.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

BẢO HIỂM Bảo Việt
07:53 - 31/10/2023
'Ông lớn' ngành bảo hiểm có lãi nhờ hơn 100.000 tỷ đồng gửi ngân hàng
0:00 / 0:00
0:00
Lũy kế 9 tháng năm 2023, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lỗ gộp 1.701 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Nhưng nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh do thu lãi tiền gửi cao, Bảo Việt vẫn lãi ròng 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ.

Tại báo cáo tài chính quý 3/2023 vừa công bố ngày 30/10, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.726 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.392 tỷ đồng, đều giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 10.521 tỷ đồng, tăng 5%. Chi phí tăng nhanh khi doanh thu giảm, khiến quý này của Bảo Việt lỗ gộp 795 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty lãi 39 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính kỳ này tiếp tục tăng 42%, lên 3.514 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu lãi tiền gửi tăng cao. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Bảo Việt đạt 2.849 tỷ đồng, tăng 40%. Nhờ mức tăng trưởng của lợi nhuận từ hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 của Bảo Việt đạt 460 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Bảo Việt đạt 29.464 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Bảo Việt lỗ gộp 1.701 tỷ đồng trong 9 tháng, trong khi cùng kỳ lãi 512 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 10.251 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp 9 tháng năm 2023 đạt 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ. Lãi lũy kế đến ngày 30/9 của Bảo Việt đạt gần 3.857 tỷ đồng.

Về phía công ty mẹ, 9 tháng năm 2023, công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 826 tỷ đồng, tăng nhẹ 4 tỷ đồng và tăng 4% so với cùng kỳ, hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 75,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản tại ngày 30/9 đạt 18.278 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.090 tỷ đồng, tăng trưởng 4% và 4,6% so với con số đầu năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản hợp nhất của Bảo Việt tại ngày 30/9 tăng 7% so với hồi đầu năm, lên 215.293 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 37% lên 9.210 tỷ đồng, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đạt 3.380 tỷ đồng, tăng 48%.

Đặc biệt, tại ngày 30/9, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 5,6 lần con số đầu kỳ lên 12.344 tỷ đồng, chủ yếu là 10.663 tỷ đồng khoản tiền gửi tại các tổ chức tài chính có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng, lãi suất từ 3,4%/năm đến 4,75%/năm, gấp 8,2 lần đầu năm.

Các khoản đầu tư tài chính vẫn chiếm phần lớn tài sản của Bảo Việt với 91.297 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, giảm 11% và 92.719 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, tăng 14% so với đầu kỳ.

Trong các khoản đầu tư tài chính, công ty có 100.268 tỷ đồng gửi ngân hàng, bao gồm 84.607 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng đến dưới 1 năm với lãi suất lên đến 10,5%/năm và 15.661 tỷ đồng tiền gửi trên 1 năm, được hưởng lãi suất 10,6%/năm.

Đây chính là khoản tiền đem lại phần lớn doanh thu tài chính cho Bảo Việt nhờ được hưởng lãi suất cao, giai đoạn cuối năm 2022 - đầu năm 2023.

Bảo Việt đầu tư 2.761 tỷ đồng kinh doanh chứng khoán, 73.185 tỷ đồng vào trái phiếu gồm 14.575 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và 58.610 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Nợ phải trả của Bảo Việt tăng 7% lên 192.724 tỷ đồng, chủ yếu là 162.068 tỷ đồng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, tăng 10% so với con số đầu kỳ, khoản giao dịch mua bán lại trái phiếu đạt 22.477 tỷ đồng, giảm 13%; khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 21% lên 2.968 tỷ đồng; vay ngắn hạn tăng gấp 75% lên 1.721 tỷ đồng.

Bóc tách các lĩnh vực kinh doanh, hết 9 tháng các công ty con của Bảo Việt ghi nhận mức tăng trưởng tương đối tốt. Về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, kết thúc 9 tháng, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 8.575 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, tăng nhẹ tương ứng 2,4% và 3,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng tổng doanh thu 9 tháng năm 2023 đạt 8,5%, lên 33.170 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 796 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2022.

Trong lĩnh vực quản lý quỹ, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với 119 tỷ đồng tổng doanh thu 9 tháng, 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 24,3% và 45,3% so với cùng kỳ năm 2022. Với tổng tài sản quản lý đạt gần 121.000 tỷ đồng, BVF tiếp tục giữ vững vị trí Top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường.

Về mảng kinh doanh chứng khoán, trong bối cảnh thị trường chứng khoán nhiều biến động, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ghi nhận 564 tỷ đồng doanh thu và 113 tỷ đồng lợi nhuận ròng sau 9 tháng năm 2023.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.
Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Quý đầu năm 2024, Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng, giảm 92% so với mức 11.917 tỷ đồng của quý cùng kỳ năm ngoái. Lý giải nguyên nhân, doanh nghiệp này cho biết do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang xây dựng dở dang.
ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PV OIL. Nguồn: Petrovietnam.

PV OIL: Theo đuổi mục tiêu niêm yết trên HoSE

Ban lãnh đạo PV OIL thông tin, dự kiến cuối năm 2024 công ty đặt mục tiêu xoá sạch lỗ luỹ kế và trong năm nay hoặc năm tới sẽ bỏ bớt điểm ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính, đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo.