Pjico: Lãi quý 3 đi xuống vẫn cao gấp 2,3 lần cùng kỳ 2022

BẢO HIỂM PGI
15:59 - 28/10/2023
Pjico: Lãi quý 3 đi xuống vẫn cao gấp 2,3 lần cùng kỳ 2022
0:00 / 0:00
0:00
Lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico, HoSE: PGI) đạt hơn 50 tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Pjico lãi gần 239 tỷ đồng trước thuế, hoàn thành 93,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Doanh thu thuần quý 3 của Pjico đạt 729 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm cũng tăng 13% lên 905 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu tăng trưởng tốt Pjico lãi gộp 129 tỷ đồng trong quý 3, tăng 18%. Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh 1,9 lần so với cùng kỳ, lên gần 40 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7% lên 112 tỷ đồng.

Kết quả, Pjico ghi nhận lãi trước thuế hơn 50 tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả tăng vọt này chủ yếu do mức nền thấp của quý 3/2022, nếu so với lợi nhuận hai quý đầu năm, lợi nhuận quý 3 đã có phần đi xuống, khi giảm 26% so với quý 1 và giảm 58% so với quý 2.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Pjico ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.331 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm 2.951 tỷ đồng, tăng 5% và 8% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 239 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lãi lũy kế của Pjico tại ngày 30/9/2023 đạt 324 tỷ đồng.

Năm 2023, Pjico đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 4.838 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế gần 256 tỷ đồng, tăng nhẹ 3 tỷ đồng. Hết 9 tháng, công ty đã hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu và 93,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về cơ cấu doanh thu, mảng bảo hiểm xe cơ giới chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của Pjico 9 tháng năm 2023 (chiếm 37,1%), đạt 1.076 tỷ đồng.

Vị trí thứ hai là mảng bảo hiểm tài sản và thiệt hại, với doanh thu đạt 391 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng doanh thu. Mảng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển xếp thứ ba trong cơ cấu doanh thu khi đạt gần 300 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Pjico đạt 7.103 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Tài sản tái bảo hiểm giảm 5% xuống còn 1.661 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn khác giảm nhẹ 2,5 tỷ đồng xuống 146 tỷ đồng.

Các khoản tiền và tương đương tiền tăng 74% lên gần 190 tỷ đồng, nhờ mức tăng 88% của khoản tiền gửi ngân hàng, lên 179 tỷ đồng.

Chiếm phần lớn tài sản của Pjico là các khoản đầu tư tài chính, với tổng giá trị đạt 3.904 tỷ đồng, tăng gần 8%, bao gồm 3.493 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 12%, và hơn 411 tỷ đồng, giảm 18% so với số đầu năm.

Trong đó, công ty có 3.442 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn, tăng 13%, gần 52 tỷ đồng khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, giảm nhẹ 5 tỷ đồng so với đầu năm.

Về đầu tư tài chính dài hạn, khoản đầu tư cổ phiếu tăng nhẹ 5 tỷ đồng lên 94 tỷ đồng, trong khi đó, khoản đầu tư trái phiếu giảm mạnh từ 380 tỷ đồng xuống còn 280 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, công ty có tổng nợ phải trả đạt 5.275 tỷ đồng, khoản dự phòng nghiệp vụ chiếm 4.051 tỷ đồng, giảm nhẹ 43 tỷ đồng. Khoản phải trả người bán tăng 17% lên 405 tỷ đồng. Công ty phát sinh mới khoản vay và nợ ngắn hạn 276 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 1.828 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp