PV Power báo lãi quý 4/2022 tăng gấp 39 lần nhờ sản lượng điện tăng mạnh

PV Power Việt nAM
21:34 - 31/01/2023
PV Power báo lãi quý 4/2022 tăng gấp 39 lần so với cùng kỳ nhờ sản lượng điện tăng mạnh. Nguồn: PV Power.
PV Power báo lãi quý 4/2022 tăng gấp 39 lần so với cùng kỳ nhờ sản lượng điện tăng mạnh. Nguồn: PV Power.
0:00 / 0:00
0:00
Lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power (HOSE: POW) đạt 732 tỷ đồng, gấp hơn 39 lần so với cùng kỳ, góp phần giúp công ty vượt 212% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2022 của mới công bố của PV Power, trong quý này, công ty đạt mức doanh thu thuần 7.669 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp chuyển từ lỗ 329 tỷ trong quý 4/2021 sang lãi 1.108 tỷ đồng, biên lãi gộp cải thiện lên mức 14%.

Doanh thu tài chính tăng gấp đôi lên 211 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 36% xuống 95 tỷ đồng. Kết quả sau khi khấu trừ các khoản chi phí, POW báo lãi sau thuế quý 4/2022 đạt 732 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lãi gần 19 tỷ đồng, tương ứng lãi tăng gấp hơn 39 lần. Lợi nhuận ròng cũng chuyển từ lỗ 43 tỷ sang lãi 684 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả lãi lớn trong quý 4, POW cho biết do sản lượng điện được huy động tại các nhà máy điện của tổng công ty tăng đáng kể như nhà máy điện Cà Mau, Nhơn Trạch 1, Vũng Áng 1,... khiến lợi nhuận gộp chuyển từ âm 329 tỷ sang dương 1.437 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, POW đem về 28.235 tỷ đồng doanh thu và 2.323 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 21% và 13% so với năm 2021.

Trong năm 2022, PV Power đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 24.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, POW đã hoàn thành vượt 15% chỉ tiêu doanh thu và 212% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của PV Power tăng 7% lên 56.642 tỷ đồng. Trong đó chiếm 51% là tài sản cố định, hơn 29.155 tỷ đồng.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng khoảng 9.901 tỷ đồng. Số tiền này đem về cho công ty hơn 318 tỷ đồng tiền lãi trong năm 2022. Hàng tồn kho là 2.086 tỷ đồng, tăng 13,5% so với số đầu năm.

Ngoài ra, tính tới cuối quý 4, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của PV Power tăng gần 7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 560 tỷ đồng lên hơn 9.000 tỷ đồng và chiếm 16% tổng nguồn vốn. Theo báo cáo, đơn vị này tính tới 31/12/2022 có dư nợ 2.354 tỷ đồng bằng đồng USD, tăng gần 500 tỷ so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu đạt 33.106 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 3.308 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 23.419 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022.

Tin liên quan

Đọc tiếp