Quý thứ 5 liên tiếp HAGL Agrico kinh doanh dưới giá vốn

HNG HAGL Agrico
18:17 - 28/07/2023
Quý thứ 5 liên tiếp HAGL Agrico kinh doanh dưới giá vốn
0:00 / 0:00
0:00
Quý 2/2023, doanh thu thuần của Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGLl Agrico, mã: HNG) đạt 151 tỷ đồng, trong khi đó giá vốn hàng bán lại ở mức 188 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất công bố ngày 28/7 của HAGL Agrico, quý 2/2023 doanh thu thuần của doanh nghiệp ghi nhận tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu ở mảng trái cây. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp có mức giảm lớn hơn với -33%, tuy nhiên giá vốn hàng bán vẫn cao hơn so với doanh thu thuần HNG mang về.

Do vậy, lợi nhuận gộp trong quý ghi nhận âm 36,75 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2022 âm 135 tỷ đồng). Đây là quý thứ 5 liên tiếp HAGL Agrico kinh doanh dưới giá vốn.

Doanh thu hoạt động tài chính cao gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức 11,33 tỷ đồng. Chi phí tài chính của doanh nghiệp lại giảm 76%, xuống còn 88,1 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của HAGL Agrico âm 127 tỷ đồng, cùng kỳ ghi nhận âm 563 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, HAGL Agrico mang về 278 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp ở mức âm 251 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 687 tỷ đồng.

Năm 2023, HAGL Agrico đặt kế hoạch đạt 1.282 tỷ đồng doanh thu thuần và âm 2.316 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả 2 quý đầu năm 2023, công ty đã hoàn thành 21% kế hoạch về doanh thu.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 13.115 tỷ đồng, tăng 3,5% so với mức 12.669 tỷ đồng ngày cuối năm 2022.

Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của HAGL Agrico giảm từ 838 tỷ đồng xuống còn 487 tỷ đồng, chủ yếu giảm từ khoản thu hợp đồng xây dựng. Khoản phải thu ngắn hạn khác cũng giảm từ 273 tỷ đồng xuống còn 157 tỷ đồng.

Khoản thu về từ việc cho vay ngắn hạn đối với Chính phủ Lào lại tăng từ 119 tỷ đồng lên 393 tỷ đồng. Đây là khoản cho vay không tính lãi theo hợp đồng sửa đổi tín dụng cho vay Dự án xây dựng sân bay Nong Khang tại tỉnh Huaphan và Dự án xây dựng sân bay Attapeu tại tỉnh Attapeu (Lào). Khoản vay này được ký kết giữa Chính phủ Lào, Hagl Agrico và CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vào tháng 12/2019.

Hàng tồn kho của HAGL Agrico đến ngày 30/6 cũng tăng thêm 458 tỷ đồng, từ 1.685 tỷ đồng lên 2.143 tỷ đồng. Mức tăng diễn ra chủ yếu ở phần chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, từ 1.357 tỷ đồng lên 1.737 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng nợ của HAGL Agrico ở mức 10.320 tỷ đồng, tăng 685 tỷ đồng so với mức 9.635 tỷ đồng ngày cuối năm 2022. Khoản phải trả người bán ngắn hạn của doanh nghiệp tăng từ 297 tỷ đồng lên 472 tỷ đồng.

Người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng tăng từ 715 tỷ đồng lên 805 tỷ đồng. Chi phí lãi vay ngắn hạn (vay ngân hàng và doanh nghiệp) tăng thêm 197 tỷ đồng, lên mức 773 tỷ đồng.

Khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng, doanh nghiệp cũng tăng từ 5.528 tỷ đồng lên 6.061 tỷ đồng. Vay dài hạn của HAGL Agrico lại giảm từ 1.819 tỷ đồng xuống còn 1.538 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Cổ phiếu KOS bất ngờ giảm mạnh

Cổ phiếu KOS bất ngờ giảm mạnh

Tạm nghỉ phiên sáng 14/6, cổ phiếu KOS của CTCP Kosy giảm 6,31% về còn 36.350 đồng/CP, là cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HoSE, tương ứng vốn hóa 7.869 tỷ đồng. Thanh khoản đạt 428.100 đơn vị, tăng 8% so với cả phiên 13/6.