Quý thứ 6 liên tiếp HAGL Agrico âm lợi nhuận, lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng

HNG HAGL Agrico
17:57 - 29/04/2023
Ảnh: HAGL Agrico
Ảnh: HAGL Agrico
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG), doanh thu thuần đạt 126,97 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, doanh thu bán trái trái cây đạt 91,7 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022; bán mủ cao su đạt 33,8 tỷ đồng, giảm 19%…

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp trong quý 1/2023 giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 168 tỷ đồng. Mức giảm diễn ra chủ yếu ở giá vốn trái cây với -2,9%, đạt 112,2 tỷ đồng. Ngược lại, giá vốn mủ cao su lại ghi nhận tăng 37%, đạt 55 tỷ đồng.

Yếu tố trên đã kéo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp ghi nhận -41,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 497% so với mức 10,5 tỷ đồng của quý 1/2022.

Doanh thu hoạt động tài chính của HNG lại tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 6,28 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận giảm 46%, đạt 72,6 tỷ đồng, chủ yếu do giảm từ chênh lệch tỷ giá hối đoái (từ 70,2 tỷ đồng quý 1/2022 xuống còn 5,72 tỷ đồng quý 1/2023).

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của HNG đạt -123,5 tỷ đồng, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, đây là quý thứ 6 liên tiếp HAGL Agrico ghi nhận âm lợi nhuận (kể từ quý 4/2021).

HAGL Agrico cho biết, nguyên nhân lỗ lợi nhuận trước thuế trong quý này là do ảnh hưởng của cơn bão Noru vào tháng 9/2022, sản lượng chuối quý 1 của doanh nghiệp chỉ đạt 6.577 tấn, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2022 (đạt 13.013 tấn). Hiện HNG vẫn đang trong quá trình cải tạo khôi phục lại hơn 1.200 ha các vườn cây hư hại do ngập lụt dẫn đến năng suất thấp.

Ngoài ra, chi phí chăm sóc chuối trong giai đoạn trước bão nhưng quý 1/2203 không cho thu hoạch sản phẩm là 47,3 tỷ đồng.

Sản lượng mủ cao su chỉ thu hoạch trong tháng 1/2023, tuy nhiên theo chu kỳ khai thác kết thúc vào tháng 1 hàng năm, HAGL Agrico vẫn ghi nhận đầy đủ chi phí khấu hao vườn cây cao su của cả mùa vụ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HAGL Agrico đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với 1.282 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế âm 2.316 tỷ đồng. Với kế hoạch kinh doanh năm 2023, dự kiến đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp HAGL Agrico ghi nhận âm lợi nhuận

Theo doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của HNG tập trung nguồn thu từ cây ăn trái và cao su. Trong đó, dự kiến chuối đạt 65.392 tấn, dứa đạt 61.265 tấn, xoài 1.198 tấn và bưởi 1,104 tấn; còn cao su là 10.311 tấn.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của HNG đạt 12.761 tỷ đồng, tăng 0,7% so với mức 12.669 tỷ đồng ghi nhận ngày cuối năm 2022.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận tăng 10% so với ngày cuối năm 2022, đạt 1.867 tỷ đồng. Trong đó, mức tăng chủ yếu do chi phí sản xuất, kinh doanh của HNG tăng từ 1.357 tỷ đồng lên 1.568 tỷ đồng.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 12,64 tỷ đồng (ngày cuối năm 2022 đạt 22,74 tỷ đồng).

Phải thu ngắn hạn của khách hàng (thu hợp đồng, thương mại và dịch vụ, thanh lý tài sản cố định) lại ghi nhận giảm từ 838 tỷ đồng xuống còn 720,39 tỷ đồng tại ngày 31/3.

Chi phí xây dựng dở dang của HNG tăng từ 3.888 tỷ đồng lên 4.042 tỷ đồng, tương ứng tăng 4% so với ngày cuối năm 2022. Trong đó, chi phí phát triển vườn cây ăn trái tăng từ 2.168 tỷ đồng lên 2.221 tỷ đồng; phát triển vườn cây cao su tăng từ 1.148 tỷ đồng lên 1.186 tỷ đồng. Trong quý đầu năm 2023, HNG cũng ghi nhận thêm chi phí cho dự án nuôi bò với 38,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3, nợ của HNG ở mức 9.843 tỷ đồng, tăng 2% so với mức 9.635 tỷ đồng ngày cuối năm 2022.

Trong đó, khoản phải trả người bán hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp tăng gấp 1,6 lần so với ngày cuối năm 2022, đạt 441 tỷ đồng. Vay ngắn hạn của doanh nghiệp giảm từ 5.528 tỷ đồng xuống còn 5.371 tỷ đồng, tương ứng giảm 2%.

Vay dài hạn của doanh nghiệp lại tăng từ 1.819 tỷ đồng lên 1.911 tỷ đồng, chủ yếu do tăng vay dài hạn từ CTCP Nông nghiệp Trường Hải HAG và từ các ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu của HNG đến ngày 31/3 đạt 2.917 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 11.085 tỷ đồng, lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối 7.115 tỷ đồng (lỗ sau thuế chưa phân phối kỳ này đạt 112,4 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp