Rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá sợi dài làm từ polyester

ĐIỀU TRA Việt nAM
16:38 - 04/01/2023
Rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá sợi dài làm từ polyester
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc.

Trước đó, ngày 13/10/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2302/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ các thị trường nêu trên.

Theo quy định khoản 1 Điều 58 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018, trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc một năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức, các bên liên quan có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ do các bên liên quan nộp theo đúng quy định của pháp luật, ngày 30/12/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2954/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc.

Để đảm bảo lợi ích cho tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc, Bộ Công Thương khuyến nghị các tổ chức, cá nhân cần đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân cần gửi ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát; hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát.

Kể từ tháng 10/2021, Việt Nam đã áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm này theo Quyết định số 2302/QĐ-BCT, mức thuế được áp dụng với tổ chức, cá nhân sản xuất và xuất khẩu của Ấn Độ là 54,90%; Indonesia là 21,94%; Malaysia là 21,23%; Trung Quốc từ 3,36% - 17,45%.

Theo Quyết định 2302, thời gian áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức là 5 năm kể từ ngày Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức có hiệu lực (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ trưởng Bộ Công thương).

Tin liên quan

Đọc tiếp