Saigonbank ghi nhận lãi quý 1 giảm 35%

NGÂN HÀNG Việt nAM
17:42 - 02/05/2024
 Saigonbank ghi nhận lãi quý 1 giảm 35%
0:00 / 0:00
0:00
Saigonbank đã cắt giảm tới 79% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, còn trích gần 7 tỷ đồng, và ghi nhận lãi trước thuế giảm 35% so với cùng kỳ xuống còn gần 68 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý 1/2024 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã: SGB) ghi nhận, thu nhập chính của ngân hàng này là lãi thuần giảm 18% so với cùng kỳ quý 1 năm 2023 (YoY), còn gần 184 tỷ đồng.

Một số nguồn thu ngoài lãi khác cũng ghi nhận mức độ sụt giảm nhất định, như lãi từ dịch vụ giảm 24% còn 7,58 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng sụt giảm tới 77% YoY xuống còn 4 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi từ hoạt động khác là nguồn thu có tăng trưởng duy nhất của Saigonbank trong kỳ, khi đạt hơn 28 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý, ngân hàng này tăng chi phí hoạt động thêm 14% YoY, lên 149 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 45% còn gần 75 tỷ đồng.

Saigonbank đã cắt giảm tới 79% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng còn trích gần 7 tỷ đồng, và ghi nhận lãi trước thuế gần 68 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Nếu so với kế hoạch 368 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên vừa thông qua, Saigonbank thực hiện được hơn 18% kế hoạch năm sau quý 1/2024.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của ngân hàng này tăng nhẹ 1% so với đầu năm, lên 31.863 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 82% còn 674 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 31% lên 5.088 tỷ đồng và cho vay khách hàng giảm 1% xuống còn 19.739 tỷ đồng,…

Ở phía nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tăng 17% lên 3.555 tỷ đồng và tiền gửi khách hàng đi ngang, ở mức 23.512 tỷ đồng…

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu tính đến 31/3/2024 của Saigonbank là hơn 469 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng mạnh nhất với 80% lên 65 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng từ 2,03% đầu năm lên 2,38%.

Tin liên quan

Đọc tiếp