So kè lợi nhuận 4 công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới

VPS SSI
12:49 - 21/10/2023
Chứng khoán SSI thắng lớn ở mảng tự doanh và môi giới.
Chứng khoán SSI thắng lớn ở mảng tự doanh và môi giới.
0:00 / 0:00
0:00
Dẫn đầu với thị phần môi giới gần 20% nên Chứng khoán VPS cũng cho thấy doanh thu vượt trội ở mảng này, tuy nhiên với mảng tự doanh công ty này lại "lép vế" hơn các đối thủ.

Chứng khoán VPS ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 đạt 1.866 tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản tài sản FVTPL là 418 tỷ đồng, trong khi lỗ bán các tài sản này 479 tỷ đồng. Như vậy, VPS lỗ 61 tỷ đồng từ hoạt động tự doanh.

Ngược lại, lãi từ cho vay và phải thu quý vừa qua đạt 406 tỷ đồng. Doanh thu môi giới 953 tỷ đồng. Trừ đi các khoản chi phí, Chứng khoán VPS báo lãi trước thuế 332 tỷ đồng, tương đương mức 330 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 266 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPS lãi trước thuế gần 590 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2022.

Chứng khoán SSI (mã SSI) ghi nhận tổng doanh thu hoạt động 1.941 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi ròng 710 tỷ đồng, tăng 113%.

SSI đạt kết quả khả quan khi các hoạt động chủ chốt đều hiệu quả. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) là 765 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ; trong khi lỗ từ FVTPL 162 tỷ đồng. Tính ra SSI lãi hơn 600 tỷ đồng từ hoạt động tự doanh.

Danh mục FVTPL của SSI tại thời điểm cuối quý 3/2023 đạt gần 30.000 tỷ đồng. SSI đã thoái bớt một nửa vốn tại CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã SGN), giảm từ 407 tỷ đồng xuống 234 tỷ đồng. Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn còn có HPG (27 tỷ đồng), VPB (26 tỷ đồng), STB (57 tỷ đồng). So với thời điểm cuối quý 2, SSI đã gia tăng thêm đầu tư vào 3 mã chứng khoán này. Ngược lại, khoản đầu tư 22 tỷ đồng vào FPT không còn được liệt kê trong báo cáo tài chính quý 3 của SSI.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới của SSI cũng cải thiện với 535 tỷ đồng, cao hơn 58% mức đạt được trong quý 3/2022. Lãi từ cho vay và phải thu đạt 431 tỷ đồng, tăng 6%. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 113 tỷ đồng, tăng 40%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của SSI đạt 5.111 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 2.204 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.780 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) đạt doanh thu hoạt động đạt 1.751 tỷ đồng trong quý 3/2023, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 636 tỷ đồng, gấp gần 6 lần quý 3/2022.

Đóng góp lớn nhất vào sự tăng trưởng lợi nhuận của VND là mảng tự doanh. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tới hơn phân nửa cơ cấu doanh thu, đạt 925 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Ngược lại, lỗ từ các tài sản FVTPL giảm gần 57% còn 281 tỷ đồng. Như vậy, công ty chứng khoán lãi đến 644 tỷ đồng từ hoạt động tự doanh, so với cùng kỳ chỉ đạt 24 tỷ đồng.

Trái với hoạt động tự doanh, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của VNDirect lại giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn gần 358 tỷ đồng. Thời điểm cuối quý 3/2023, công ty chứng khoán này đang cho vay gần 10.800 tỷ đồng, trong đó dư nợ margin ở mức 10.500 tỷ đồng, tăng 1.700 tỷ so với hồi cuối quý 2.

Mảng môi giới của VNDirect cũng không thật sự khởi sắc trong quý 3 khi doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái lên hơn 301 tỷ đồng nhưng chi phí cho hoạt động này cũng tăng gần 22% lên mức 179 tỷ đồng. Thị phần môi giới của VND đã bị thu hẹp xuống 7,21% trong quý 3, từ mức 7,54% trong quý 2 trước đó.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VNDirect ghi nhận 4.629 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.490 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.197 tỷ đồng, giảm 13% so với kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2022. Với kết quả đạt được, công ty chứng khoán đã thực hiện hơn 41% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 tăng 44% so với cùng kỳ lên 1.702 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 915 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ 2022; đồng thời cải thiện đáng kể so với thực hiện của quý 1/2023 (334 tỷ đồng) và quý 2/2023 (442 tỷ đồng). Đây cũng là lần đầu tiên kể từ quý 1/2022, TCBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế vượt ngưỡng 900 tỷ đồng.

Thị trường khởi sắc nên hoạt động tự doanh của TCBS cũng hiệu quả, với lãi bán các tài sản tài chính FVTPL đạt 669 tỷ đồng, trong khi lỗ bán các tài sản này chỉ 24 tỷ đồng. Riêng khoản tự doanh này, TCBS đã lãi 645 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 15%, lên mức 424 tỷ đồng. Lãi từ tài sản chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt 109 tỷ đồng, tăng 30%. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, phát hành chứng khoán đạt 288 tỷ đồng, tăng 5%. Ngược lại, doanh thu môi giới giảm 35% về còn 148 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động của TCBS đạt 3.717 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.691 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% và 23% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của TCBS đạt 38.392 tỷ đồng, tăng 47% so với thời điểm đầu năm. Phần lớn trong số đó tới từ 35.233 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, bao gồm 4.172 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 12.827 tỷ đồng các khoản cho vay, 16.612 tỷ đồng tài sản tài chính sẵn sàng để bán.

Một điểm nhấn khác trong bức tranh tài chính của TCBS là gần 15.000 tỷ đồng trái phiếu sở hữu cho tới cuối quý 3/2023, bao gồm 890 tỷ đồng trái phiếu niêm yết và 14.058 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết, tăng lần lượt 3,3% và 121% so với thời điểm cuối năm 2022.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (HoSE: BIC) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, theo đó ngày chốt danh sách cổ đông là 8/3, ngày tổ chức là 4/4, theo quyết định thống nhất giữa 2 cổ đông lớn là BIDV và Fairfax.