TCBS chi thêm 80 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

TCB TCBS
13:51 - 22/04/2023
TCSCH2124012 có thời hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 15/10/2021 với tổng giá giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.
TCSCH2124012 có thời hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 15/10/2021 với tổng giá giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Tính từ tháng 12/2022 đến nay, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã có tổng cộng 11 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị theo mệnh giá là 1.753 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của CTCP Chứng khoán Kỹ thương. Theo đó, từ ngày 17/4 đến 19/4, TCBS đã tiến hành mua lại 80,4 tỷ đồng trong số 112,4 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã TCSCH2124012, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn gần 32 tỷ đồng.

TCSCH2124012 có thời hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 15/10/2021 với tổng giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng (mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/tp). Lô trái phiếu không áp dụng phương thức thực hiện quyền và không có tài sản đảm bảo.

Đại lý phát hành cho đợt chào bán là CTCP Chứng khoán HDB (HDS), trong khi TCBS đóng vai trò đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng, tổ chức lưu ký.

TCSCH2124011 được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của TCBS, bao gồm đầu tư trái phiếu chính phủ/trái phiếu của các ngân hàng được Chính phủ bảo lãnh; đầu tư các sản phẩm tài chính khác như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi; mở rộng thị phần môi giới và hoạt động cho vay khách hàng trong giao dịch mua ký quỹ chứng khoán; và bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác…

Đây là lần thứ 6 TCBS tiến hành mua lại trái phiếu trước hạn trong năm 2023. Nếu tính rộng ra từ tháng 12/2022, TCBS đã có tới 11 lần thực hiện điều này với tổng giá trị gần 1.753 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 4/2022, tổng doanh thu hoạt động của TCBS đạt 985,5 tỷ đồng, giảm 34,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động và chi phí tài chính lại tăng 50% và 10,4% lên 351,6 tỷ đồng và 192,5 tỷ đồng, góp phần đẩy lợi nhuận sau thuế xuống còn 229 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 789 tỷ đồng của quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2022, TCBS ghi nhận tổng doanh thu 5.268 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 2.427 tỷ đồng, giảm 21% so với thực hiện năm 2021, tương ứng hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu và 101% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Trong năm 2023, TCBS lên kế hoạch doanh thu 4.654 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng. Về tầm nhìn - chiến lược trong tương lai, TCBS sẽ hướng tới mục tiêu 5.000 tỷ đồng lợi nhuận và 5 tỷ USD vốn hóa vào năm 2025.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Vàng SJC chưa ‘nguội’

Vàng SJC chưa ‘nguội’

Giá vàng miếng đang niêm yết tại mốc 84 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn tròn trơn vẫn giữ ở mức cao gần 77 triệu đồng/lượng.