Thiết bị điện đóng góp lớn vào doanh thu của Gelex trong quý 3

GEX Gelex
18:17 - 30/10/2023
Khấu trừ thuế phí, Gelex báo lãi sau thuế quý 3/2023 hơn 258 tỷ đồng, tăng 16,9% so với quý 3/2022.
Khấu trừ thuế phí, Gelex báo lãi sau thuế quý 3/2023 hơn 258 tỷ đồng, tăng 16,9% so với quý 3/2022.
0:00 / 0:00
0:00
Trong quý 3/2023, kinh doanh chứng khoán cũng đưa về cho Gelex khoản lãi 128,6 tỷ đồng, cao gấp 120 lần so với cùng kỳ và cao hơn nhiều khoản lãi 20,4 tỷ đồng của nửa đầu năm 2023.

CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) ngày 30/10 công bố báo cáo tài chính quý 3/2023, ghi nhận doanh thu 7.487 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp từ đó cũng tăng 5% lên 1.394,7 tỷ đồng.

Doanh thu từ lĩnh vực thiết bị điện tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi tăng 25% lên 4.210,5 tỷ đồng, doanh thu các sản phẩm vật liệu xây dựng đứng thứ 2 với 2.134 tỷ đồng, theo sau bởi doanh thu cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp với 739 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính của Gelex tăng gần 28% lên 533,78 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 10,6% và 17% về còn 293,5 tỷ đồng và 375,5 tỷ đồng.

Điểm nhấn trong bức tranh tài chính của Gelex là doanh thu hoạt động tài chính tăng đáng kể từ 167,6 tỷ đồng lên 196,87 tỷ đồng. Trong đó, lãi kinh doanh chứng khoán chiếm 128,6 tỷ đồng, cao gấp 120 lần so với quý 3/2022 và cao hơn nhiều khoản lãi 20,4 tỷ đồng của nửa đầu năm 2023.

Đáng chú ý, chứng khoán kinh doanh tại ngày 30/9/2023 của Gelex giảm gần 3,5% so với đầu năm về còn 2.096 tỷ đồng và cũng kém khá xa so với con số 2.424 tỷ đồng của cuối quý 2/2023. Cụ thể, Gelex nắm giữ 490 tỷ đồng trái phiếu và 1.606 tỷ đồng cổ phiếu, lần lượt giảm 65% và tăng 108,6% so với đầu năm.

Khấu trừ thuế phí, Gelex báo lãi sau thuế quý 3/2023 hơn 258 tỷ đồng, tăng 16,9% so với quý 3/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của GEX đạt 21.893 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 944 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,5% và 27,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế của Gelex cũng giảm 21% về còn 1.388 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Gelex lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 37.457 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.272 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Gelex đã hoàn thành 58,4% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận hơn 9%.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Gelex đạt 54.284 tỷ đồng, bao gồm 3.895 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 4.443 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, 8.489 tỷ đồng hàng tồn kho, 18.418 tỷ đồng tài sản cố định…

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của GEX tăng 4,2% so với đầu năm lên 32.666 tỷ đồng. Chiếm phần lớn cơ cấu nợ của tập đoàn này là 18.834 tỷ đồng vay nợ tài chính, bao gồm 8.254,3 tỷ đồng vay ngắn hạn và 10.580 tỷ đồng vay dài hạn.

Đọc tiếp