Thủ tướng: 'Chuyển đổi số cần ưu tiên chất lượng hơn chạy theo số lượng'

CHUYỂN ĐỔI SỐ dữ liệu
13:51 - 10/10/2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: VGP.
0:00 / 0:00
0:00
Phát biểu trên được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, đưa ra tại buổi lễ chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, diễn ra sáng 10/10.

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng. Năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia, với quan điểm dữ liệu số là tài nguyên quốc gia, nền tảng của xã hội và trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là dữ liệu số đã đạt được nhiều kết quả tích cực cả trong kết nối chia sẻ dữ liệu; khai thác dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển hạ tầng dữ liệu số; số hóa dữ liệu.

Theo đó, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia hoạt động hiệu quả, năng lực phục vụ được tăng cường với 1,6 triệu giao dịch hàng ngày; cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư tiếp nhận gần 1,2 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin; cơ sở dữ liệu quốc gia bảo hiểm đã xác thực thông tin trên 91 triệu nhân khẩu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử đã có trên 45 triệu dữ liệu đăng ký khai sinh; cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% các bộ, ngành, địa phương; đồng bộ trên 2,1 triệu dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, đạt 95%.

Cùng với đó, trong hệ thống thông tin của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết nối dữ liệu với 80 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và chia sẻ dữ liệu thử nghiệm hằng ngày, hằng tháng từ các bộ, ngành cho 15 địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, những thành công trên mới chỉ là kết quả bước đầu và thời gian tới cần nỗ lực giải quyết nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số, nhất là dữ liệu số như vấn đề kết nối, chia sẻ dữ liệu; số hóa dữ liệu; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu số; hạ tầng dữ liệu số; an toàn thông tin, an ninh mạng và nguồn nhân lực.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ 4 quan điểm chủ đạo trong chuyển đổi số nói chung và trong tạo lập, khai thác dữ liệu số. Trong đó, phải có tầm nhìn chiến lược và đổi mới từ tư duy, nhận thức, hành động cho phù hợp điều kiện thực tiễn; kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được thời gian qua.

Vượt qua rào cản, khó khăn, thách thức, tạo đột phá hơn nữa với quan điểm toàn dân, toàn diện, tổng thể, không để ai bị bỏ lại phía sau; ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vượt lên trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực của chuyển đổi số. Mục tiêu là để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển.

"Chuyển đổi số quốc gia phải triển khai một cách tổng thể, toàn diện nhưng phải ưu tiên chất lượng hơn chạy theo số lượng. Trong đó, ưu tiên phát triển dữ liệu số, các dịch vụ công trực tuyến, phát triển các nền tảng số, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Để thực hiện được chuyển đổi số quốc gia một cách hiệu quả, thực chất đòi hỏi phải có chiến lược bài bản, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự thay đổi phương thức quản lý, vận hành, quản trị xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan cần nỗ lực giải quyết nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số, tiêu biểu như dữ liệu số, hạ tầng số, an toàn thông tin, an ninh mạng và nhân lực.

Tiếp tục thực hiện quan điểm xuyên suốt, là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số. Đặc biệt, phải phát huy tính chủ động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp để người dân và doanh nghiệp hiểu, ủng hộ và tham gia tích cực vào chuyển đổi số.

"Chính phủ Việt Nam xác định mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Mục tiêu đó nhằm hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân được phồn vinh, ấm no và hạnh phúc", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, cần tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách cho hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực số để thúc đẩy dữ liệu số phát triển ổn định, bền vững. Đặc biệt, cần chung tay tháo gỡ những điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06. Từ đó đẩy mạnh việc tạo lập dữ liệu thông qua triển khai xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra giá trị mới.

Sớm trình cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước và xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ là nền tảng phát triển Chính phủ số. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, Trung tâm dữ liệu quốc gia không thay thế cơ sở dữ liệu của các bộ ngành, địa phương. Cơ sở dữ liệu của các bộ ngành, địa phương có vị trí, vai trò riêng và góp phần làm phong phú thêm Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Nhận định cơ sở dữ liệu quốc gia là nguồn tài nguyên mới, nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng cho biết, cần phải có tính liên kết, liên thông, chia sẻ cao giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa các cấp chính quyền, giữa công và tư. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Với quan điểm đầu tư cho nghiên cứu, phát triển công nghệ số, nhất là dữ liệu số, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tập trung nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ số để tạo ra giá trị bền vững trong tạo lập và khai thác dữ liệu; chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D); tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc tế, tìm kiếm, phát hiện các mô hình, công nghệ, giải pháp hiện đại, áp dụng phù hợp ở Việt Nam.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành Quốc gia số, phát triển thịnh vượng, tiên phong ứng dụng các công nghệ mới và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện phương thức quản lý, điều hành của Chính phủ; sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; lối sống, làm việc và học tập của người dân; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, bao trùm, rộng khắp.

Tin liên quan

Đọc tiếp