TIP công bố khuôn khổ mới về Khung Tài chính khí hậu Việt Nam

Khí hậu TIP
07:14 - 14/01/2023
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 12/1, tại Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ở Tokyo, nhóm 3 tổ chức tài chính do chính phủ hậu thuẫn của Nhật Bản, Mỹ và Australia (TIP) đã công bố tái cam kết hỗ trợ các nỗ lực cắt giảm khí thải carbon của Việt Nam.

Quan hệ đối tác cơ sở hạ tầng ba bên Australia - Nhật Bản - Mỹ (TIP), gồm các tổ chức tài chính Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Tổ chức Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC), Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Tài trợ Xuất khẩu Australia (EFA) công bố tuyên bố chung về Khung Tài chính Khí hậu Việt Nam (VCFF).

VCFF hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu giảm mức phát thải khí nhà kính (GHG) bằng 0 vào năm 2050. Trong quá trình tham vấn với Chính phủ Việt Nam, các tổ chức sẽ hỗ trợ Việt Nam chuyển sang các nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và tăng cường sử dụng các năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, họ sẽ tạo ra các cơ hội kinh doanh bằng cách giới thiệu các công nghệ về giảm thải carbon.

Thông cáo báo chí trích dẫn: “Chúng tôi đã tái khẳng định các giá trị chung và khẳng định mong muốn hợp tác về tài chính khí hậu và xây dựng Khung tài chính khí hậu Việt Nam (VCFF). VCFF là một khuôn khổ chiến lược giữa những người tham gia TIP để thúc đẩy các dự án trong nhiều lĩnh vực, nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt được mức phát thải khí nhà kính bằng không vào năm 2050 và giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính trong thời gian tới.

VCFF bổ sung cho các sáng kiến khác nhằm hỗ trợ Việt Nam thực sự không phát thải khí nhà kính vào năm 2050, bao gồm Cộng đồng Châu Á Không phát thải, Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng tại Việt Nam (JETP) và Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF).

Chúng tôi sẽ hỗ trợ các dự án bằng cách sử dụng đầy đủ các công cụ tài chính (chẳng hạn như khoản vay, bảo lãnh và đầu tư vốn cổ phần, bao gồm thông qua các trung gian tài chính như ngân hàng, tổ chức tài chính phi ngân hàng hoặc các nền tảng khác để hỗ trợ tiếp cận tài chính khí hậu cho những người chưa được phục vụ đầy đủ) và /hoặc các công cụ phi tài chính (chẳng hạn như hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khả thi,...) có sẵn thông qua các tổ chức nói trên của Australia, Nhật Bản và Mỹ”.

TIP đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc công bố các mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 vào năm 2050. Tổ chức này cũng ghi nhận tầm quan trọng của việc đạt được đồng thời cả mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm phát thải ở Việt Nam. Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của cải cách chính sách và quy định để thu hút tài chính khu vực tư nhân cần thiết để đáp ứng các mục tiêu này.

VCFF là một khuôn khổ hợp tác của những người tham gia TIP nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, trong quan hệ đối tác với khu vực tư nhân, nhằm đạt được ba mục tiêu nêu trên.

Trong khuôn khổ VCFF, TIP sẽ tiếp tục hợp tác về một ưu tiên chính của Chính phủ Việt Nam, hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam và nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính trong các ngành, cũng như mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

DFC là tổ chức tài chính phát triển của chính phủ Mỹ được thành lập để huy động và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư vốn tư nhân vào phát triển kinh tế và xã hội của các quốc gia có thị trường mới nổi bằng cách cung cấp tài chính, bảo hiểm rủi ro chính trị và các công cụ tài chính khác cho các dự án phát triển.

DFAT là một cơ quan của Chính phủ Australia làm việc với các đối tác quốc tế và các quốc gia khác để giải quyết các thách thức toàn cầu, tăng cơ hội thương mại và đầu tư, đồng thời bảo vệ các quy tắc quốc tế và giữ cho khu vực ổn định.

EFA là cơ quan tín dụng xuất khẩu của chính phủ Australia, đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho xuất khẩu và lợi ích của Australia, bao gồm cả việc phát triển cơ sở hạ tầng ở nước ngoài.

Năm 2018, JBIC và các tổ chức khác này đã khởi động Quan hệ đối tác cơ sở hạ tầng ba bên Australia - Nhật Bản - Mỹ (TIP). Kể từ đó, họ đã tăng cường hợp tác trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tại Việt Nam, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế ổn định và khử cacbon là một vấn đề cấp bách. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu tích cực hỗ trợ Việt Nam đạt được mức phát thải khí nhà kính bằng 0 bằng cách chia sẻ công nghệ và kiến thức về Nhật Bản dựa trên Khái niệm Cộng đồng Châu Á Không phát thải (AZEC) mà Chính phủ đã công bố vào tháng 1/2022 và đóng góp cho Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) với Việt Nam, được các nước liên quan khởi xướng vào tháng 12/2022.

Các đối tác của TIP đã cử một đoàn công tác chung đến Việt Nam vào tháng 10/2022. Trước đó cũng đã có các hội nghị trực tuyến với Ban Kinh tế Trung ương và một bộ liên quan vào tháng 1/2022 và tháng 10/2020, khi họ khẳng định sẽ hợp tác để giải quyết quá trình chuyển đổi năng lượng và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng ở Việt Nam, bằng cách tận dụng các cơ chế tài chính của mỗi quốc gia.

VCFF tăng cường hơn nữa các sáng kiến đã được xây dựng trong TIP và hỗ trợ quá trình khử cacbon và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ngành điện, bằng cách tận dụng tối đa các chương trình tài chính của các tổ chức nêu trên của Australia, Nhật Bản và Mỹ.

Hơn nữa, VCFF phù hợp với các sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững trong hợp tác với các quốc gia chia sẻ các giá trị để đạt được một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Nó cũng đóng góp cho các khuôn khổ như Cộng đồng châu Á không phát thải và Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với Việt Nam.

Tin liên quan

Đọc tiếp