TPBank chi hơn 1.100 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt

NGÂN HÀNG Việt nAM
13:47 - 09/06/2024
TPBank chi hơn 1.100 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt
0:00 / 0:00
0:00
Cổ đông TPBank sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% trong tháng 7 tới đây.

HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) vừa qua đã có thông báo về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức là 21/6 và ngày thanh toán dự kiến vào 11/7.

Ngân hàng này sẽ thực hiện chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ là 5%, tức một cổ phiếu được nhận 500 đồng. TPBank hiện có hơn 2,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến ngân hàng này sẽ chi hơn 1.100 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt theo kế hoạch trên. Nguồn chi được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm ngoái, trên báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Theo TPBank, việc trả cổ tức bằng tiền mặt nhằm tri ân các cổ đông đã đồng hành cùng ngân hàng trong thời gian qua và xét trên tình hình kinh doanh ổn định và phát triển an toàn của TPBank.

Trong năm 2023, TPBank cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh kế hoạch chia cổ tức tiền mặt, TPBank cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay. Cụ thể, TPBank sẽ tối đa 440,3 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2023. Sau phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng thêm hơn 4.403 tỷ đồng, lên 26.419 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, TPBank đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 7.500 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Tổng tài sản của TPBank dự kiến tăng 9,4%, lên mức 390.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay dự kiến tăng 15,75%, đạt 251.821 tỷ đồng, trong khi huy động vốn dự kiến tăng 3,3%, đạt 327.000 tỷ đồng.

TPBank đặt mục tiêu giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%. Ngoài ra, ngân hàng này cũng đặt mục tiêu tăng mạnh số lượng khách hàng, dự kiến đạt 15 triệu khách hàng trong năm 2024.

Tin liên quan

Đọc tiếp