Từ ngày 1/7, những đối tượng nào được tăng tiền lương lên 10 triệu đồng?

Lương Việt nAM
18:21 - 14/04/2024
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
0:00 / 0:00
0:00
Từ ngày 1/7 tới, sẽ có 2 đối tượng là viên chức giữ chức vụ lãnh đạo và viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, sẽ được tăng tiền lương lên 10 triệu đồng.

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ ngày 1/7 tới.

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định, viên chức được xây dựng 2 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế bảng lương hiện hành. Việc thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải bảo đảm không được thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Cụ thể, một bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo. Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Một trong các yếu tố cụ thể để xác định thiết kế bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 là mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương. Chính sách tiền lương mới mở rộng quan hệ tiền lương từ 1-2,34-10 hiện nay lên 1-2,68-12.

Ngoài mức lương cơ bản, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó, có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Dự kiến, sau khi thực hiện cải cách, tiền lương bình quân của công chức, viên chức tăng hơn 32% (tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng) so với mức thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng), có thể tăng đến mức 10 triệu đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1/7/2024, 2 đối tượng có thể nhận mức lương 10 triệu đồng/tháng gồm: Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo và viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Mức tăng tiền lương nêu trên là mức lương bình quân của đối tượng công chức, viên chức so với thu nhập bình quân hiện nay của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Tin liên quan

Đọc tiếp