Việt Nam nhập siêu 4,2 tỷ USD hàng hóa từ ASEAN trong 5 tháng

Thương Mại asean
15:59 - 29/05/2024
0:00 / 0:00
0:00
5 tháng đầu năm 2024, tổng thương mại hàng hóa với 6 thị trường lớn nhất đạt 240 tỷ USD, chiếm 78% tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Theo số liệu công bố ngày 29/5 của Tổng cục Thống kê (GSO), trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất siêu hàng hóa sang Mỹ ước đạt 38,1 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY); xuất siêu sang EU ước đạt 14,3 tỷ USD, tăng 18,4% YoY; xuất siêu sang Nhật Bản đạt 290 triệu USD, giảm 61,8% YoY.

Việt Nam nhập siêu hàng hóa từ Trung Quốc với 32,3 tỷ USD, tăng 55,9% YoY; nhập siêu từ Hàn Quốc với 11,1 tỷ USD, tăng 1,3% YoY; nhập siêu từ ASEAN 4,2 tỷ USD, tăng 39,1% YoY.

Về xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024 với 44 tỷ USD. Đứng sau là thị trường Trung Quốc với 22,6 tỷ USD, EU với 20,7 tỷ USD. ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam với 15,3 tỷ USD, kế đến là Hàn Quốc với 10,4 tỷ USD, Nhật Bản với 9,5 tỷ USD.

5 tháng đầu năm 2024, hàng hóa xuất khẩu sang 6 thị trường trên đều ghi nhận tăng trưởng tốt. Mỹ là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất với +21% YoY, tiếp đến là EU với +16,1% YoY; Hàn Quốc với 12,8% YoY; ASEAN với 12% YoY; Trung Quốc với 10,2% YoY và Nhật Bản với 4,7% YoY.

Về nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc với 54,9 tỷ USD, đây cũng là thị trường nhập khẩu lớn nhất trong 5 tháng đầu năm 2024. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 2 cung cấp hàng hóa nhập khẩu cho Việt Nam với 21,5 tỷ USD; tiếp đến là ASEAN với 19,5 tỷ USD, Nhật Bản với 9,3 tỷ USD, EU với 6,4 tỷ USD và Mỹ với 5,9 tỷ USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc có mức tăng trưởng cao nhất với +33% YoY. Đứng sau là ASEAN với 17% YoY; EU với +11,3% YoY; Nhật Bản với +10,7% YoY; Hàn Quốc với +6,6% YoY và Mỹ với +3,7% YoY.

Tin liên quan

Đọc tiếp