Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN đạt gần 60.000 tỷ đồng

ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH
12:24 - 01/03/2024
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
Hai tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 59,8 nghìn tỷ đồng, bằng 8,4% kế hoạch năm và tăng 2,1% so với cùng kỳ 2023.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 2/2024 ước đạt 26,9 nghìn tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 4,7 nghìn tỷ đồng, giảm 20,7%, vốn địa phương quản lý 22,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,3%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 59,8 nghìn tỷ đồng, bằng 8,4% kế hoạch năm và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do trung ương quản lý ước đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8% kế hoạch năm và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 50,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% kế hoạch năm và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 33,3 nghìn tỷ đồng, bằng 7,9% và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, bằng 9,7% và tăng 7%. Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, bằng 11,2% và tăng 6,5%.

Đọc tiếp