Xây dựng Hoà Bình giảm lãi, dòng tiền kinh doanh âm 1.300 tỷ đồng

HBC Xây dựng
12:47 - 01/11/2022
Lợi nhuận của Xây dựng Hoà Bình teo tóp do các khoản chi phí tăng cao.
Lợi nhuận của Xây dựng Hoà Bình teo tóp do các khoản chi phí tăng cao.
0:00 / 0:00
0:00
Doanh thu quý 3/2022 của Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán HBC) tăng đột biến so với mức nền thấp của cùng kỳ 2021, song các chi phí gia tăng đã kéo lãi ròng đi xuống.

Trong quý 3, Xây dựng Hoà Bình mang về doanh thu 3.778 tỷ đồng, tăng 80,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 282 tỷ đồng, tăng 143%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 142% lên 34 tỷ đồng.

Tuy nhiên các chi phí đều tăng mạnh so với cùng kỳ, đặc biệt là chi phí lãi vay tăng 63% lên 123 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến gấp 4,4 lần cùng kỳ lên 153 tỷ do giảm hoàn nhập dự phòng.

Kết quả, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế 5,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 6,2 tỷ đồng, giảm 57%.

Lũy kế 9 tháng, Xây dựng Hoà Bình đạt 10.905 tỷ doanh thu thuần, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm ngoái; song lợi nhuận sau thuế giảm 16% xuống mức 61 tỷ đồng; lãi ròng công ty mẹ đạt 63 tỷ đồng, giảm 21%.

Năm 2022, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu là 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 350 tỷ đồng. Với 61 tỷ lãi sau thuế 3 quý, doanh nghiệp mới đạt 17,4% kế hoạch lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của HBC đạt 18.683 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tăng mạnh chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn với phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 5.355 tỷ đồng lên 6.164 tỷ đồng, phải thu theo tiến độ khách hàng hợp đồng xây dựng tăng từ 4.735 tỷ đồng lên 5.116 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 584 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm từ 70 tỷ đồng xuống 14 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ là 13.332 tỷ, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó nợ vay là 6.566 tỷ đồng, tăng gần 1.500 tỷ đồng; chủ yếu là từ ngân hàng. Nợ vay ngắn hạn là 5.496 tỷ đồng và dài hạn là 1.070 tỷ bao gồm dư nợ trái phiếu 987 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong 3 quý là gần 358 tỷ, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng mạnh khoản phải thu là nguyên nhân chính khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Xây dựng Hoà Bình ghi nhận âm 1.331 tỷ 9 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ dương 896 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 319 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 22 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính dương gần 1.501 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 756 tỷ đồng; do tăng đi vay.

Liên quan đến huy động vốn, trong tháng 10 vừa qua, HBC đã thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị lên tới 95 tỷ đồng. Mục đích phát hành là để thực hiện chương trình mua tài sản.

Tài sản bảo đảm gồm hợp đồng tiền gửi giá trị 20 tỷ đồng thuộc sở hữu của HBC, toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng tiền gửi; thiết bị, vật tư thuộc hệ thống giàn giáo Ringlock mạ kẽm nhúng nóng, kích chân kích đầu.

Công ty cũng công bố kết quả đợt chào bán 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 32.500 đồng/cp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Theo thông tin công bố, toàn bộ số cổ phiếu được mua bởi Sanei Architecture Planning Co. Ltd (Sanei) đến từ Nhật Bản. Qua đó, Sanei sở hữu 1,87% vốn tại HBC.

Kết thúc đợt chào bán, HBC đã huy động được 162,5 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của tập đoàn lên 2.678 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp