8 địa phương có kim ngạch thương mại tỷ USD trong tháng 1/2023

XUẤT KHẨU Nhập khẩu
07:44 - 13/02/2023
8 địa phương có kim ngạch thương mại tỷ USD trong tháng 1/2023
0:00 / 0:00
0:00
Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2023, Việt Nam có 8 tỉnh/thành phố đạt kim ngạch xuất nhập khẩu từ 1 tỷ USD trở lên, lần lượt là TP HCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Giang và Đồng Nai.

TP HCM là địa phương có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất tháng trước với 6,46 tỷ USD. Tỉnh Bắc Ninh đứng thứ hai với 5,86 tỷ USD; Thái Nguyên đạt 4,02 tỷ USD; Hà Nội đạt 3,7 tỷ USD; Bình Dương đạt 3,43 tỷ USD; Hải Phòng với 3,19 tỷ USD; Bắc Giang với 3,15 tỷ USD và Đồng Nai đạt 2,37 tỷ USD.

Trong 8 tỉnh/thành phố trên, Bình Dương là địa phương có mức tăng trưởng thấp nhất với -37%, đứng sau là tỉnh Đồng Nai với -35%. Trong tháng này, tổng thương mại hàng hóa của TP HCM cũng giảm tới 32%. Bắc Giang là địa phương duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng dương với +2,2%.

Về xuất khẩu, trong tháng 1/2023, Bắc Ninh đã vượt TP HCM để trở thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 3,36 tỷ USD. Kế tiếp là TP HCM với 2,66 tỷ USD; Thái Nguyên 2,55 tỷ USD… Nhìn chung, so với cùng kỳ năm 2022, ngoại trừ Bắc Giang tăng trưởng 16%, các tỉnh/thành phố trong top 8 đều ghi nhận sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, Bình Dương là địa phương có mức giảm lớn nhất khi -45%; liền kề là Đồng Nai với -38%, TP HCM -34%...

Ở chiều ngược lại, TP HCM là địa phương có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất, đạt 3,8 tỷ USD. TP Hà Nội là địa phương tiếp theo có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất với 2,65 tỷ USD; Bắc Ninh đạt 2,5 tỷ USD…

So với cùng kỳ năm 2022, kim ngạch nhập khẩu của 8 tỉnh/thành phố trên đều sụt giảm với mức lớn nhất là -32% của tỉnh Đồng Nai, liền kề là -30% của TP HCM…

Đọc tiếp