Cải cách hành chính tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm từ Đề án 06

số hóa Hành chính
12:37 - 10/06/2024
Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06. Ảnh: VGP.
Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06. Ảnh: VGP.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, việc triển khai sổ hộ khẩu điện tử thay thế sổ hộ khẩu giấy đạt 150.000 lượt sử dụng hàng ngày, giúp tiết kiệm khoảng 450 tỷ đồng mỗi tháng...

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đưa ra tại Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06 (về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, diễn ra sáng 10/6.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, tính đến hết tháng 4/2024, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.510 dịch vụ công trực tuyến, chiếm 72% tổng số 6.287 thủ tục hành chính. Trong đó, có gần 3.700 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến ở bộ, ngành đạt trên 24%, ở địa phương đạt trên 43% trên tổng số hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính.

Đến nay đã có 15/22 bộ, ngành hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Riêng việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 đã tiết kiệm hằng năm cho Nhà nước, xã hội gần 3.500 tỷ đồng.

Hai nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông là "đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng" được triển khai chính thức trên toàn quốc từ ngày 10/7/2023, đã cắt giảm từ 21 ngày xuống còn 4 ngày làm việc.

"Người dân chỉ khai thông tin một lần để giải quyết ba thủ tục hành chính," Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thông tin.

Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu căn cước công dân gắn chip và thu nhận gần 75,2 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt gần 54 triệu tài khoản với tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt gần 72%.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Công an đã tích hợp, sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia và các ứng dụng của các bộ, ngành với trung bình khoảng 150.000 lượt đăng nhập/ngày. Dự kiến tiết kiệm được 32 tỷ đồng mỗi tháng.

Việc thực hiện tích hợp thông tin cư trú (sổ hộ khẩu điện tử) của công dân lên tài khoản định danh điện tử, thay thế sổ hộ khẩu giấy có khoảng 150.000 lượt sử dụng hàng ngày, tiết kiệm được 450 tỷ đồng mỗi tháng.

6 điểm nghẽn

Bên cạnh những kết quả tích cực, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chỉ ra 6 điểm nghẽn gồm pháp lý; dịch vụ công trực tuyến; hạ tầng công nghệ; dữ liệu; an ninh, an toàn bảo mật và nguồn lực triển khai.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, việc rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu. Vẫn còn 317 thủ tục trong số 1.084 thủ tục hành chính cần sửa đổi, đơn giản hóa.

Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa của bộ ngành chỉ đạt 1,13% và của địa phương chỉ đạt 10,35%. Nguy cơ đến năm 2025 sẽ không hoàn thành mục tiêu 50% thủ tục hành chính liên quan đến dữ liệu dân cư được cắt giảm.

Còn 3/6 nghị định chưa được ban hành theo thời hạn, thuộc trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính. "Nếu những nghị định này không được ban hành có thể dẫn tới nguy cơ các bộ, ngành, địa phương không có kinh phí triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06. Thời gian đầu tư kéo dài, các đơn vị sẽ gặp nhiều khó khăn khi đã được cấp kinh phí.

Ngoài ra, điều này còn ảnh hưởng tới việc các bộ, ban, ngành không áp dụng được quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau khi được phân bổ kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước năm 2024, dẫn đến việc triển khai Đề án 06 trong năm 2024-2025 thất bại," Thứ trưởng Long cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng thông tin hiện còn 21/100 hệ thống thông tin chưa đáp ứng tất cả các tiêu chí an toàn, an ninh mạng; 11/100 hệ thống thông tin của bốn cơ quan chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng.

"Nguy cơ chưa thể kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dẫn đến chưa cắt giảm, tối ưu quy trình nội bộ của các đơn vị, hệ thống bị tấn công, dữ liệu bị lộ lọt ảnh hưởng đến người dân và cơ quan quản lý Nhà nước".

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long

Về nguồn lực triển khai, việc chưa báo cáo Chính phủ phương án bố trí kinh phí hỗ trợ các địa phương từ ngân sách Trung ương để thực hiện nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sẽ dẫn đến nguy cơ làm ảnh hưởng tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của các địa phương.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Từ sơ kết công tác triển khai thời gian qua và trên cơ sở nhận diện những tồn tại, hạn chế đã nêu, Thủ tướng Chính phủ nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Một, khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối, chia sẻ dữ liệu nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung. Các bộ ngành, địa phương phải chủ động, tích cực, sáng tạo theo thẩm quyền, không trông chờ, không ỷ lại.

Hai, đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân.

Ba, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành, địa phương, tạo tiền đề cho phát triển, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia và hình thành kho thông tin định danh số cho công dân, tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Đồng thời tích hợp đồng bộ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia để phát triển Chính phủ số và thúc đẩy các giao dịch thương mại trên môi trường số được thường xuyên, liên tục, an toàn.

Bốn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là trong quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Năm, các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động rà soát, khắc phục hiệu quả 6 nhóm vấn đề hạn chế, tồn tại, khuyết điểm như báo cáo của Bộ Công an đã chỉ ra, có lộ trình thực hiện.

Tin liên quan

Đọc tiếp