Cao su Phước Hoà tăng 2,2 % về lợi nhuận trước thuế 9 tháng

PHR Cao su
22:21 - 18/10/2023
Cao su Phước Hoà tăng 2,2 % về lợi nhuận trước thuế 9 tháng
0:00 / 0:00
0:00
9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Cao su Phước Hòa tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước nhờ có thêm khoản tiền nhận cổ tức từ CTCP Nam Tân Uyên và khoản thu từ việc thanh lý cây cao su.

Theo báo cáo tài chính của CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) công bố ngày 18/10, quý 3/2023 doanh nghiệp thu về 452 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp giảm 15,7% YoY, còn 304 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của PHR đạt 148 tỷ đồng, giảm 7,5% YoY.

Dù vậy, khoản doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp lại ghi nhận tăng (+31% YoY, lên mức 35,6 tỷ đồng) và có thêm khoản tiền thu được từ công ty liên doanh, liên kết với 25,2 tỷ đồng trong quý 3 (tương ứng +33,3% YoY). Từ đó góp phần đưa tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 170 tỷ đồng, tương ứng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của PHR ở mức 889 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 25%, đạt 647 tỷ đồng; lợi nhuận gộp cũng giảm 6,2% YoY, đạt 242 tỷ đồng.

Việc có thêm khoản tiền nhận cổ tức từ các công ty liên kết đã hỗ trợ lợi nhuận của PHR khỏi đà sụt giảm. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, PHR nhận 15,8 tỷ đồng tiền cổ tức từ CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên và 642 triệu đồng tiền cổ tức từ CTCP Thể thao Ngôi sao Geru.

Ngoài ra, 9 tháng đầu năm 2023, PHR cũng có thêm 69,1 tỷ đồng từ việc thanh lý tài sản, bao gồm thanh lý cây cao su với tổng diện tích 285,14 ha.

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2023 đạt 607,7 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của PHR tính đến ngày 30/9/2023 đạt 6.049 tỷ đồng, giảm 4,4% so với mức 6.333 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm từ 322 tỷ đồng còn 299 tỷ đồng; mục thành phẩm và hàng đi đường khi cùng giảm 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản tương đương tiền của doanh nghiệp cũng giảm 20 tỷ đồng, xuống còn 70 tỷ đồng tại ngày 30/9, bao gồm khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) với lãi suất 4,2%.

Tính đến ngày 30/9, tổng nợ của Cao su Phước Hòa đạt 2.340 tỷ đồng, giảm 19% so với mức 2.894 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2023. Biến động lớn đến từ khoản trả cổ tức của doanh nghiệp, giảm từ 551 tỷ đồng (ngày đầu năm 2023) xuống còn 267 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản doanh thu nhận trước cho thuê hạ tầng khu công nghiệp của PHR ghi nhận giảm 29 tỷ đồng, xuống còn 1.344 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 96,4 tỷ đồng, giảm 18% so với ngày đầu năm; vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 109 tỷ đồng, giảm 24%.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Vietbank chuẩn bị tăng vốn điều lệ sau 3 năm

Vietbank chuẩn bị tăng vốn điều lệ sau 3 năm

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB), HĐQT ngân hàng này dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh, tăng vốn điều lệ, chia cổ tức và tiếp tục niêm yết lên sàn HOSE.