CII 'gánh' gần 19.000 tỷ đồng nợ vay, tạm lỗ khoản đầu tư vào HUT

CII DOANH NGHIỆP
11:39 - 06/02/2024
Doanh thu của CII trong năm 2023 được đóng góp chính từ mảng thu phí giao thông.
Doanh thu của CII trong năm 2023 được đóng góp chính từ mảng thu phí giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
Trong năm 2023, CII phải trả hơn 1.300 tỷ đồng tiền lãi. Điều này góp phần kéo giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2023, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CII) đạt doanh thu thuần 733 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Song biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ mức 16% cùng kỳ lên 55% trong quý vừa qua, lợi nhuận gộp đạt 409 tỷ đồng, tăng 35%.

Công ty còn ghi nhận 576 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 155% so với quý 4/2022. Nhờ đó, sau khi trừ đi chi phí cũng như các khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết và lỗ khác, CII báo lãi 167 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 8,1 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo CII, kết quả kinh doanh quý 4 khả quan chủ yếu do tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, sau khi chủ đầu tư dự án - CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận trở thành công ty con của CII từ quý 4/2023 (trước đó là công ty liên doanh). Cụ thể, theo thuyết minh tại báo cáo tài chính, đây là khoản lãi đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận sau khi chuyển đơn vị này từ công ty liên doanh thành công ty con (331 tỷ đồng).

Quý 4 bứt phá nhưng không đủ tạo đà tăng trưởng cho CII trong năm 2023. Doanh thu thuần của công ty sụt giảm 47% so với 2022, chỉ đạt 3.056 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cũng sụt giảm 56%, về mức 381 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 187 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ và tương đương thực hiện được 40% kế hoạch đề ra.

Trong cơ cấu doanh thu thuần của CII, đóng góp chính đến từ mảng thu phí giao thông 1.687 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Ngược lại, mảng trụ cột trong năm 2022 là kinh doanh bất động sản ghi nhận doanh thu giảm gần 70% trong năm 2023, đạt gần 1.115 tỷ đồng. Các mảng khác như hoạt động xây dựng, duy tu công trình; cung cấp nước sạch; bán hàng; cung cấp dịch vụ và lắp đặt vật tư thiết bị ngành nước đều có doanh thu giảm.

Ngoài doanh thu sụt giảm, lợi nhuận của CII còn bị ảnh hưởng bởi chi phí tài chính tăng 22% lên hơn 1.660 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính chỉ tương đương năm 2022 (trên 1.500 tỷ đồng). Cộng thêm đó là khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết hơn 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 76 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của CII là 33.245 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.190 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với đầu năm (287 tỷ đồng). Chứng khoán kinh doanh hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 67%.

Trong năm 2023, công ty đã mua hơn 18 triệu cổ phiếu HUT của CTCP Tasco, với giá trị gốc gần 395 tỷ đồng, và tạm lỗ gần 24 tỷ đồng. Khoản đầu tư còn lại là 24 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Sài Gòn RiverFront, có giá gốc 615 tỷ đồng và tạm lãi 185 tỷ đồng.

Ngược lại, hàng tồn kho giảm 62% xuống mức 616 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn (đầu tư vào công ty liên doanh liên kết, góp vốn vào đơn vị khác) giảm 50% còn hơn 1.200 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của CII tính đến cuối năm 2023 là 24.728 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính 18.855 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng và chiếm 76% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp. Năm vừa qua, doanh nghiệp phải trả hơn 1.300 tỷ đồng tiền lãi.

Một điểm đáng chú ý khác của CII trong năm 2023 là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh từ dương 973 tỷ đồng hồi đầu năm xuống âm 1.890 tỷ đồng vào cuối năm. Ngược lại, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư từ âm 22,3 tỷ đồng lên dương 1.119 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính từ âm 1.364 tỷ đồng lên dương 1.686 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp phải tăng cường đi vay để bù đắp sự thiếu hụt dòng tiền.

Tin liên quan

Đọc tiếp