Doanh nghiệp bảo hiểm rục rịch chốt ngày đăng ký dự ĐHĐCĐ trong tháng 3

ĐHĐCĐ BẢO HIỂM
11:29 - 24/02/2024
Ảnh minh họa. ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Bảo hiểm Quân đội. Ảnh: Anh Thư - Mekong ASEAN
Ảnh minh họa. ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Bảo hiểm Quân đội. Ảnh: Anh Thư - Mekong ASEAN
0:00 / 0:00
0:00
Trong những ngày cuối tháng 2, một số doanh nghiệp ngành bảo hiểm đã công bố ngày đăng ký cuối cùng và ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Cụ thể, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để dự ĐHĐCĐ thường niên là 14/3. Tuy nhiên, công ty chưa công bố cụ thể thời gian, địa điểm cũng như những nội dung chính của cuộc họp đại hội.

Năm 2023 là một năm kinh doanh tương đối thành công của PTI khi công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.878 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 5.844 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% và 4% năm trước. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 15% còn 4.569 tỷ đồng. Lợi nhuận hoạt động tài chính gấp hơn 2 lần cùng kỳ, lên 205 tỷ đồng.

Nhờ mức tăng trưởng tốt của hoạt động tài chính và việc tiết giảm chi phí kinh doanh bảo hiểm, tính chung cả năm, PTI lãi sau thuế 252 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 347 tỷ đồng.

Năm 2023, PTI đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 5.730 tỷ đồng, giảm 8,5% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 112 tỷ đồng. Như vậy, cả năm, công ty đã vượt 2% kế hoạch doanh thu và vượt 125% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC, HoSE: MIG) cũng vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ là 8/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/3. Công ty sẽ thông báo tới cổ đông về thời gian, địa điểm và nội dung họp trong thư mời họp và đăng tải trên website của công ty theo đúng thời hạn của pháp luật.

Về tình hình kinh doanh năm 2023, Bảo hiểm Quân đội ghi nhận mức giảm nhẹ 5% về doanh thu thuần, đạt 3.594 tỷ đồng, bù lại, lợi nhuận trước thuế của công ty tăng tới 76% lên 352 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 76,7% kế hoạch doanh thu và 100% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đặc biệt, trong quý 4, lợi nhuận của công ty đã đạt mức cao kỷ lục, gấp 4,6 lần cùng kỳ năm trước và cao vọt so với các quý còn lại của năm 2023, đạt 138 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico, HoSE: PGI) cũng cho biết ngày dự kiến tổ chức đại hội cổ đông là 10/4, ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp là 15/3. Công ty chưa công bố nội dung cụ thể cuộc họp.

Hồi đầu tháng 2/2024, Bảo hiểm Petrolimex đã thông báo về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền là 26/2, dự kiến ngày chi trả cổ tức là 15/3.

Cổ phiếu sẽ được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu, cổ đông nhận được 1.000 đồng). Như vậy, với gần 110,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Bảo hiểm Petrolimex sẽ chi ra gần 110,9 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông. Nguồn vốn chi trả được trích từ lợi nhuận kinh doanh năm 2023.

Năm vừa qua, doanh thu thuần của Bảo hiểm Petrolimex đạt 3.226 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 4.023 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5% và 7% so với năm 2022. Nhờ doanh thu tăng trưởng tốt, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Bảo hiểm Petrolimex vẫn tăng 12% so với năm trước, đạt gần 284 tỷ đồng.

Năm 2023, Bảo hiểm Petrolimex đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.838 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế gần 256 tỷ đồng, tăng nhẹ 3 tỷ đồng. Như vậy, đến hết năm, công ty mới hoàn thành 83,2% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt gần 11% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (HoSE : BIC) đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để dự ĐHĐCĐ thường niên là 8/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/3. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 4/4, tại Hà Nội.

Nội dung đại hội xoay quanh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024; báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát năm 2024; báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023, mục tiêu phương hướng năm 2024; bầu cử thành viên HĐQT độc lập 2024 - 2029...

Bảo hiểm BIDV đã ghi nhận một năm kinh doanh tốt với mức tăng 37% về doanh thu thuần và 46% về lợi nhuận trước thuế, đạt lần lượt 3.630 tỷ đồng và 574 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã vượt 19,6% kế hoạch năm.

Trước kết quả kinh doanh khả quan của năm 2023, vào tháng 12/2023, Bảo hiểm BIDV đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cụ thể, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2024 đạt 5.570 tỷ đồng tăng 21,5% so với kế hoạch đề ra và tăng 17,3% so với thực hiện năm 2023. Mức tăng trưởng về kế hoạch doanh thu vẫn ở mức cao và không chênh lệch nhiều so với năm trước (kế hoạch doanh thu năm 2023 tăng 22,3% so với thực hiện năm 2022).

Về lợi nhuận, doanh nghiệp đã thận trọng hơn khi đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất đạt 540 tỷ đồng, tăng 12,5% so với kế hoạch và giảm 6% so với thực hiện năm trước, trong khi mục tiêu lợi nhuận năm 2023 tăng 21,9% so với thực hiện năm 2022.

Tin liên quan

Đọc tiếp