Lỗ ròng 49 tỷ đồng, Thép Nam Kim ghi nhận quý thứ 3 liên tiếp thua lỗ

NKG Thép Nam Kim
11:40 - 03/05/2023
Lỗ ròng 49 tỷ đồng, Thép Nam Kim ghi nhận quý thứ 3 liên tiếp thua lỗ
0:00 / 0:00
0:00
Quý 1/2023, Thép Nam Kim ghi nhận mức lỗ ròng 49 tỷ đồng, đây là quý thứ 3 liên tiếp công ty này có mức lợi nhuận âm. Dù vậy, với lợi nhuận gộp 138 tỷ đồng, NKG vẫn cho thấy sự hồi phục so với 2 quý liền trước. 

Quý 1/2023, CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.375 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 42% so với quý 1/2022, còn 4.237 tỷ đồng, nhưng vẫn chiếm tới 97% doanh thu thuần. Do đó, lợi nhuận gộp quý 1/2023 của Thép Nam Kim giảm còn 138 tỷ đồng, chỉ bằng 14,4% cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng giảm từ 13% cùng kỳ xuống còn 3% trong quý 1/2023.

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính hơn 57 tỷ đồng, giảm 21% so với quý 1 năm ngoái, chi phí tài chính tăng nhẹ lên 128 tỷ đồng. Quý này, Thép Nam Kim đã tiết giảm tới 72% chi phí bán hàng so với cùng kỳ, xuống còn 83 tỷ đồng.

Dù vậy, Thép Nam Kim ghi nhận khoản lỗ ròng 49 tỷ đồng cho quý 1/2023, trong khi cùng kỳ lãi 507 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp NKG ghi nhận mức lỗ sau thuế.

Nửa cuối năm 2022, do nhu cầu thị trường giảm, giá nguyên liệu đầu vào cao hàng loạt công ty ngành thép cũng ghi nhận lợi nhuận ở mức âm, thậm chí, nhiều công ty đã ghi nhận mức lỗ kỷ lục trong 2 quý cuối năm.

Với kết quả kinh doanh thua lỗ, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Thép Nam Kim đã chốt phương án không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2022. Ban lãnh đạo NKG cho rằng thị trường năm 2023 sẽ chưa thực sự thuận lợi để tăng trưởng nhưng những gì khó khăn nhất đã qua.

Năm 2023, Thép Nam Kim đặt kế hoạch tổng doanh thu 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Tính đến hết quý 1, công ty đã hoàn thành được 22% kế hoạch doanh thu.

Đánh giá về kế hoạch kinh doanh này, ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT Thép Nam Kim cho biết, kế hoạch doanh thu 20.000 tỷ đồng dựa trên giá thép cán nóng (HRC) khoảng 600 - 700 USD/tấn.

Mục tiêu lợi nhuận được xác định dựa trên hàng tồn kho hiện tại và các quý tới. Tính tới quý 1/2023, công ty không trích thêm dự phòng tồn kho. Ông Quang nhận định, với giá thép bình quân năm nay, công ty tự tin có thể hoàn thành kế hoạch năm với giá vốn tồn kho thấp.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Thép Nam Kim đã giảm 5% so với đầu năm, xuống 12.752 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong đó là khoản hàng tồn kho, đạt 6.478 tỷ đồng (chiếm 51% tổng tài sản), giảm 7% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 8% lên 1.639 tỷ đồng.

Trong kỳ, nợ phải trả của Thép Nam Kim giảm 8%, xuống còn 7.462 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 5.608 tỷ đồng (chiếm 44% tổng nguồn vốn), tăng 10% so với đầu kỳ. Khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm mạnh 46% từ 2.544 tỷ đồng xuống còn 1.376 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp