Năm 2022, Khối Doanh nghiệp Trung ương vượt 61% kế hoạch lợi nhuận

KINH TẾ DOANH NGHIỆP
17:27 - 06/01/2023
Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
0:00 / 0:00
0:00
Trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều biến động, Khối Doanh nghiệp Trung ương đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm.

Báo cáo kết quả hoạt động của Khối Doanh nghiệp Trung ương trong năm vừa qua, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, sáng 6/1, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải cho biết, Khối đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra năm 2022 và tăng trưởng cao so với năm 2021.

Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo tổng hợp từ các đơn vị trong Khối, lợi nhuận trước thuế của các đơn vị tổng hợp ước đạt 195.000 tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm, tăng 40,5% so với năm 2021. Nộp ngân sách Nhà nước của các đơn vị ước đạt 242.000 tỷ đồng, vượt 25,6% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2021.

Tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã biểu dương toàn Đảng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối về những kết quả đạt được trong năm 2022. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có những đóng góp quan trọng trong thành tựu chung của đất nước.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị Đảng bộ Khối cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân nêu ra trong Báo cáo tổng kết năm 2022. Trên cơ sở đó, cần thảo luận thật kỹ, xác định được bài học, kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đề nghị các cấp ủy Đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng.

Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, chức năng, phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 24-KL/TW, ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Ảnh minh họa: Quách Sơn

Đêm mai Bắc Bộ chuyển lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện có khối không khí lạnh đang di chuyển xuống, khoảng chiều tối và đêm 22/2, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ.