qc-phu-my

Nhiều lợi ích trong chương trình OCOP ở Hưng Yên

Sau hơn 4 năm thực hiện, Chương trình OCOP tại Hưng Yên đã được triển khai đồng bộ và thành công bước đầu, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Nhiều lợi ích trong chương trình OCOP ở Hưng Yên

Ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên cho biết, năm 2018, khi bước đầu triển khai xây dựng Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” (Chương trình OCOP) trong điều kiện sản xuất nông sản, hàng hóa trong tỉnh còn nhiều khó khăn, nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chương trình còn hạn chế, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, nhất là sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh (chủ thể sản xuất), đến nay chương trình OCOP tại Hưng Yên đã có sự lan tỏa mạnh mẽ.

Tỉnh xác định các sản phẩm chủ lực, có lợi thế, tiềm năng tham gia đề án thuộc 6 nhóm, gồm thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải, may mặc; trang trí, nội thất, đồ lưu niệm; dịch vụ du lịch nông thôn.

Đến ngày 30/10, cấp huyện, cấp tỉnh ở Hưng Yên đã tổ chức đánh giá, xếp hạng và công nhận cho 250 sản phẩm OCOP.
Đến ngày 30/10, cấp huyện, cấp tỉnh ở Hưng Yên đã tổ chức đánh giá, xếp hạng và công nhận cho 250 sản phẩm OCOP.

Giai đoạn 2018 - 2022, tổng kinh phí thực hiện chương trình OCOP là 2.753.074 triệu đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp và qua các đề án, dự án do tỉnh triển khai thực hiện là trên 26.074 triệu đồng; huy động kinh phí từ các chủ thể sản xuất đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư mua sắm máy, thiết bị, hạ tầng giao thông, ứng dụng khoa học kỹ thuật bao bì, nhãn hiệu hàng hóa... là trên 2.727.000 triệu đồng phục vụ sản xuất, phát triển sản phẩm tham gia chương trình.

46 sản phẩm đạt hạng 4 sao

Theo ông Lê Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, đến ngày 30/10, cấp huyện, cấp tỉnh đã tổ chức đánh giá, xếp hạng và công nhận cho 250 sản phẩm OCOP; trong đó có 204 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 46 sản phẩm đạt hạng 4 sao (trong số này có 1 sản phẩm đề xuất tiềm năng 5 sao).

Về nhóm sản phẩm, ngành thực phẩm có 210 sản phẩm; đồ uống có 10 sản phẩm; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu thảo dược có 13 sản phẩm và thủ công mỹ nghệ, trang trí có 17 sản phẩm.

Về chủ thể sản phẩm, có 95 chủ thể tham gia đánh giá, xếp hạng và được công nhận sản phẩm OCOP, gồm có 49 hợp tác xã, 12 doanh nghiệp, 8 tổ hợp tác và 26 cơ sở sản xuất (hộ kinh doanh) của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, huyện Khoái Châu có 38 sản phẩm, gồm 26 sản phẩm đạt 3 sao, 12 sản phẩm đạt 4 sao (1 sản phẩm Nanocurcumin tiềm năng 5 sao). Huyện Văn Giang có 22 sản phẩm, với 18 sản phẩm đạt 3 sao, 4 sản phẩm đạt 4 sao. Huyện Phù Cừ có 25 sản phẩm, gồm 20 sản phẩm đạt 3 sao, 5 sản phẩm đạt 4 sao. Huyện Ân Thi có 22 sản phẩm, trong đó 19 sản phẩm đạt 3 sao, 3 sản phẩm đạt 4 sao.

Các sản phẩm dược liệu của thôn Nghĩa Trai (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) đã được công nhận nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Nghĩa Trai”.
Các sản phẩm dược liệu của thôn Nghĩa Trai (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) đã được công nhận nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Nghĩa Trai”.

Thị xã Mỹ Hào có 14 sản phẩm, gồm có 11 sản phẩm đạt 3 sao, 3 sản phẩm đạt 4 sao. Thành phố Hưng Yên có 36 sản phẩm, với 31 sản phẩm đạt 3 sao, 5 sản phẩm đạt 4 sao. Huyện Yên Mỹ có 24 sản phẩm đạt 3 sao. Huyện Tiên Lữ có 22 sản phẩm, gồm 18 sản phẩm đạt 3 sao, 2 sản phẩm đạt 4 sao. Huyện Kim Động có 35 sản phẩm, với 23 sản phẩm đạt 3 sao, 12 sản phẩm đạt 4 sao và huyện Văn Lâm có 12 sản phẩm đạt 3 sao.

Ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc sản, tiềm năng

Theo ông Lưu Quang Phúc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khoái Châu, địa phương xác định thực hiện chương trình OCOP là nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn đi vào chiều sâu, hiệu quả bền vững.

Giai đoạn 2023 - 2025, UBND các xã, thị trấn vận dụng các cơ chế chính sách, nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án ưu tiên hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc sản, chủ lực, tiềm năng của từng địa phương. Đồng thời chú trọng phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu nông sản, dược liệu… theo hướng VietGAP, hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường.

Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025 có thêm 70 - 100 sản phẩm OCOP được công nhận.
Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025 có thêm 70 - 100 sản phẩm OCOP được công nhận.

Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hỗ trợ tín dụng, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP và hướng tới xuất khẩu.

Ông Đào Hải Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Khoái Châu cho biết, huyện Khoái Châu phấn đấu đến năm 2025 có thêm 30 sản phẩm OCOP được công nhận, nâng tổng số sản phẩm được công nhận lên 60 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, 25/25 xã, thị trấn có sản phẩm này. Ngoài ra, 100% chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP được đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Ngoài ra, huyện sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế, thí điểm các mô hình dịch vụ du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn gắn với vùng nguyên liệu, sản phẩm OCOP đặc trưng theo từng địa phương…

Tại huyện Kim Động, Hợp tác xã sản xuất rau quả và dịch vụ thương mại xã Đồng Thanh có khoảng 30 ha cam, bưởi sản xuất theo hướng VietGAP, các khâu sản xuất được Hợp tác xã giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó, sản lượng cam mỗi năm đạt khoảng 200 tấn, với mẫu mã, chất lượng tốt.

Đại diện Hợp tác xã cho biết, từ năm 2021 đến nay, sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, cam của Hợp tác xã có tem truy xuất nguồn gốc, tăng thêm uy tín trên thị trường, việc tiêu thụ ngày càng mở rộng, thuận lợi hơn các sản phẩm cùng loại và giá bán cao hơn so với sản xuất thông thường.

Theo định hướng đến năm 2025, gà Đông Tảo sẽ là một trong những sản phẩm được tiêu chuẩn hóa trở thành sản phẩm xếp hạng 5 sao trong chương trình OCOP của tỉnh Hưng Yên.
Theo định hướng đến năm 2025, gà Đông Tảo sẽ là một trong những sản phẩm được tiêu chuẩn hóa trở thành sản phẩm xếp hạng 5 sao trong chương trình OCOP của tỉnh Hưng Yên.

Phấn đấu có thêm 16 điểm giới thiệu và bán sản phẩm

Để hình thành và phát triển hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của các địa phương trong tỉnh và trong nước tại các điểm, theo ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 16 điểm giới thiệu và bán sản phẩm trên địa bàn tỉnh, tập trung ở các địa phương có điểm du lịch và các địa phương có sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên.

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên là cơ quan chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch xây dựng những điểm này đến các địa phương, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, 100% cán bộ phụ trách về OCOP cấp huyện, xã; doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức các chuyên đề thuộc chương trình OCOP.

Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025 có thêm 70 - 100 sản phẩm OCOP được công nhận, nâng tổng số sản phẩm lên 265 - 280 sản phẩm đạt 3 sao trở lên. Đưa các sản phẩm của làng nghề, làng nghề truyền thống tham gia chương trình nhằm góp phần bảo tồn và phát triển các làng nghề của tỉnh…

Mở ra không gian phát triển nông nghiệp công nghệ cao từ các chính sách ưu đãi

Mở ra không gian phát triển nông nghiệp công nghệ cao từ các chính sách ưu đãi

Chỉ vỏn vẹn chưa tới 3% doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đang thực hiện ứng dụng công nghệ cao. Các chuyên gia khuyến cáo, cần có nhiều chính sách ưu đãi để thúc đẩy nông nghiệp phát triển gắn với công nghệ cao.
Hải Dương phê duyệt cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh

Hải Dương phê duyệt cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh

Tại thời điểm kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động, vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương là hơn 40,6 tỷ đồng.
Hải Dương phê duyệt chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh

Hải Dương phê duyệt chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh

HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII vừa ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 12/7 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hải Dương.
Phát triển nông nghiệp bền vững, thu hút đầu tư vào công nghiệp phụ trợ nông nghiệp

Phát triển nông nghiệp bền vững, thu hút đầu tư vào công nghiệp phụ trợ nông nghiệp

Sáng 17/7, tại Hà Nội, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm “Cơ hội tiềm năng của ngành nông nghiệp Việt Nam và khả năng hợp tác Việt Nam – Đài Loan trong phát triển chuỗi nông sản”.
Tiến độ triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Tiến độ triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Sáng 17/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.
Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam có mức cao nhất 22 tháng

Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam có mức cao nhất 22 tháng

Tháng 6/2024, giá cao su xuất khẩu trung bình của Việt Nam đạt 1.608,9 USD/tấn, là mức cao nhất kể từ tháng 8/2022 đến nay.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu trải qua tuần giao dịch biến động

Thị trường hàng hóa nguyên liệu trải qua tuần giao dịch biến động

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới vừa trải qua tuần giao dịch biến động.
Giá cà phê lao dốc sau đà tăng nóng

Giá cà phê lao dốc sau đà tăng nóng

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường nông sản và nguyên liệu công nghiệp chìm trong sắc đỏ khi đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua (10/7).
TTC AgriS tái cơ cấu danh mục đầu tư theo chiến lược kinh doanh "xanh"

TTC AgriS tái cơ cấu danh mục đầu tư theo chiến lược kinh doanh "xanh"

Nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư và theo kế hoạch tối ưu hóa nguồn vốn để phát triển chiến lược kinh doanh "xanh", ngày 9/7, bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT TTC AgriS, đã đăng ký chuyển nhượng 70 triệu cổ phiếu SBT.
UNDP: Ba đề xuất phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Việt Nam

UNDP: Ba đề xuất phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Việt Nam

Theo Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam Ramla Khalidi, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm đạt mục tiêu về khí hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Sự chuyển mình của nông nghiệp, nông thôn Hưng Yên

Sự chuyển mình của nông nghiệp, nông thôn Hưng Yên

Cùng với việc nỗ lực thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, diện mạo nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên đang ngày thêm khởi sắc.
Lượng giảm nhưng giá nhập khẩu bông từ Trung Quốc vẫn cao nhất

Lượng giảm nhưng giá nhập khẩu bông từ Trung Quốc vẫn cao nhất

Trong số các thị trường nhập khẩu bông chính của Việt Nam, giá nhập trung bình từ thị trường Trung Quốc đang có mức cao nhất, lên tới 3.832 USD/tấn.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Brunei được giá nhất thế giới

Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Brunei được giá nhất thế giới

Giá xuất khẩu gạo trung bình của Việt Nam sang Brunei lên tới 959 USD/tấn trong 5 tháng đầu năm 2024, đứng sau là Mỹ, Hà Lan, Iraq...
Hai kịch bản giá cà phê vào cuối năm 2024

Hai kịch bản giá cà phê vào cuối năm 2024

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) vừa đưa ra hai kịch bản giá cà phê trong bối cảnh dự kiến La Nina có thể thay thế El Nino vào cuối năm nay tại Việt Nam.
Xuất khẩu tôm khó cán đích 4 tỷ USD năm 2024

Xuất khẩu tôm khó cán đích 4 tỷ USD năm 2024

Theo VASEP, năm 2024 ngành tôm của Việt Nam khó đạt được mục tiêu 4 tỷ USD khi trong nửa đầu năm mới chỉ mang về khoảng 1,6 tỷ USD kim ngạch.
Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng

Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng

Theo GSO, sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 duy trì tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu, chăn nuôi phát triển ổn định, thủy sản tăng trưởng khá.
Giá vải thiều Bắc Giang biến động theo từng ngày

Giá vải thiều Bắc Giang biến động theo từng ngày

Giá vải thiều Bắc Giang năm nay chứng kiến những biến động mạnh chưa từng thấy, cao gấp 2-3 lần so với mọi năm.
Liên kết giữa các bên để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Liên kết giữa các bên để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Ngày 17/6, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2024.
Xuất khẩu nông, thủy sản mang về hơn 14 tỷ USD trong 5 tháng

Xuất khẩu nông, thủy sản mang về hơn 14 tỷ USD trong 5 tháng

Theo tính toán của Mekong ASEAN từ số liệu của Tổng cục Thống kê, lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản đạt 14,3 tỷ USD, chiếm 9,1% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
Sắp diễn ra lễ hội lúa rươi hữu cơ Tứ Kỳ tại Hải Dương

Sắp diễn ra lễ hội lúa rươi hữu cơ Tứ Kỳ tại Hải Dương

Lễ hội lúa rươi hữu cơ Tứ Kỳ năm 2024 được tổ chức nhằm tiếp tục quảng bá chất lượng, thương hiệu, kích cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các sản phẩm nông sản hữu cơ của địa phương.
Việt - Trung dự kiến có Nghị định thư về sầu riêng đông lạnh, chanh leo năm 2024

Việt - Trung dự kiến có Nghị định thư về sầu riêng đông lạnh, chanh leo năm 2024

Theo ông Huỳnh Tấn Đạt – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT, năm 2024 Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục có thêm một số Nghị định thư về các loại nông sản như sầu riêng đông lạnh, chanh leo, ớt…
Nhà máy Đạm Phú Mỹ đón đoàn khách hàng tiêu biểu tham quan

Nhà máy Đạm Phú Mỹ đón đoàn khách hàng tiêu biểu tham quan

Trong tháng 4 và 5/2024, PVFCCo đã tổ chức nhiều chương trình tham quan đặc biệt tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ, đón tiếp đoàn khách hàng tiêu biểu là các nông dân trồng sầu riêng tại Đắk Lắk và lãnh đạo các công ty cà phê tại khu vực Kon Tum – Gia Lai.
‘Mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2024 bằng hoặc vượt kỷ lục 2023’

‘Mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2024 bằng hoặc vượt kỷ lục 2023’

Năm 2024, theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu lượng gạo bằng hoặc vượt năm 2023.
Việt Nam công bố quy hoạch về bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản

Việt Nam công bố quy hoạch về bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản

Sáng 31/5, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 – 2030, phân bố lại không gian cho bảo tồn, bảo vệ, khai thác hải sản.
Chỉ số hàng hóa đứt chuỗi tăng 3 ngày liên tiếp

Chỉ số hàng hóa đứt chuỗi tăng 3 ngày liên tiếp

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), lực bán trở lại và chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày hôm qua (29/5), kéo chỉ số MXV-Index suy yếu 0,53%, xuống 2.378 điểm, đứt chuỗi tăng 3 ngày liên tiếp trước đó.
Cà Mau mời gọi đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công - nông nghiệp

Cà Mau mời gọi đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công - nông nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành Kế hoạch tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hợp tác đầu tư nước ngoài của tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo.
Phân bón Phú Mỹ cho mùa vụ sầu riêng bội thu ở miền Trung - Tây Nguyên

Phân bón Phú Mỹ cho mùa vụ sầu riêng bội thu ở miền Trung - Tây Nguyên

Trong hơn một thập kỷ qua, cây sầu riêng với mệnh danh là "cây tiền tỷ" đã trở thành hiện tượng trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt mức 3,2 tỷ USD, với tốc độ phát triển mạnh mẽ trên 20% mỗi năm.
Đạm Cà Mau 'bắt tay' với Wuhuan nâng công suất nhà máy

Đạm Cà Mau 'bắt tay' với Wuhuan nâng công suất nhà máy

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) vừa ký thỏa thuận hợp tác với công ty TNHH Công trình Ngũ Hoàn Trung Quốc (Wuhuan Engineering Co., Ltd) nghiên cứu dự án nâng công suất Nhà máy Đạm Cà Mau.
Bộ Nông nghiệp đề nghị 3 tỉnh ngăn chặn nhập lậu giống vật nuôi

Bộ Nông nghiệp đề nghị 3 tỉnh ngăn chặn nhập lậu giống vật nuôi

Ngày 27/5, Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai đề nghị có biện pháp ngăn chặn, xử lý các trường hợp nhập lậu giống vật nuôi không rõ nguồn gốc, chất lượng kém vào Việt Nam.
Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới biến động mạnh tuần qua

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới biến động mạnh tuần qua

Theo MXV, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa tuần trước với những biến động rất mạnh. Tuy nhiên, sự trái chiều ở nhiều mặt hàng quan trọng khiến chỉ số MXV-Index thay đổi không đáng kể, chốt tuần tăng chưa đến 0,1%, lên 2.345 điểm.
Xuất khẩu cá ngừ chế biến của Việt Nam có xu hướng tăng

Xuất khẩu cá ngừ chế biến của Việt Nam có xu hướng tăng

Theo VASEP, xuất khẩu cá ngừ chế biến và đóng hộp ngày càng tăng, trong khi xuất khẩu cá ngừ tươi và đông lạnh không ổn định.
Xuất khẩu tôm tháng 4: Mỹ quay lại đà giảm, EU là điểm sáng

Xuất khẩu tôm tháng 4: Mỹ quay lại đà giảm, EU là điểm sáng

Tháng 4/2024, giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 287 triệu USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 974 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ.
Nửa đầu tháng 5: Giá nông sản xuất khẩu đồng loạt tăng

Nửa đầu tháng 5: Giá nông sản xuất khẩu đồng loạt tăng

Nửa đầu tháng 5/2024, các mặt hàng nông sản của Việt Nam như gạo, cà phê, sắn, hạt tiêu, chè đều có giá xuất khẩu trung bình cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
Lần đầu tiên Tiền Giang tổ chức Lễ hội trái cây với quy mô cấp vùng

Lần đầu tiên Tiền Giang tổ chức Lễ hội trái cây với quy mô cấp vùng

Đây là lần đầu tiên Lễ hội trái cây được tổ chức quy mô cấp vùng do UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cùng với Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương.
Tây Ninh công bố vùng an toàn dịch bệnh chăn nuôi

Tây Ninh công bố vùng an toàn dịch bệnh chăn nuôi

Ngày 19/5, tại huyện Tân Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dự Lễ công nhận vùng an toàn dịch bệnh tỉnh Tây Ninh và công bố kế hoạch xuất khẩu sản phẩm gia cầm sang các thị trường Halal.
Vải thiều Thanh Hà đang được giá, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu

Vải thiều Thanh Hà đang được giá, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu

Năm 2024 là năm vải thiều Thanh Hà, tỉnh Hải Dương được đánh giá có chất lượng cao nhất từ trước tới nay. Hiện vải thiều Thanh Hà đã có mặt tại các thị trường khó tính như Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc...
Xem thêm