Thủy sản Minh Phú xin gia hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý III đến 15/11

MPC Việt nAM
22:20 - 31/10/2022
Thủy sản Minh Phú xin gia hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý III đến 15/11
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 31/10, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) đã có công văn gửi đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý III đến ngày 15/11/2022.

MPC cho biết lý do xin gia hạn vì doanh nghiệp có quy mô lớn với nhiều công ty con, công ty liên kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề và địa điểm khác nhau. Trong đó, có hai công ty con hoạt động sản xuất kinh doanh tại Mỹ và Nhật Bản với niên độ kế toán khác với các công ty ở Việt Nam. Điều này đã khiến cho việc tập hợp số liệu để lập báo cáo hợp nhất phức tạp và mất nhiều thời gian hơn, doanh nghiệp không thể hoàn thành báo cáo theo đúng thời gian quy định.

MPC cũng đã công bố báo cáo tài chính riêng quý III của công ty mẹ vào ngày 24/10 vừa qua. Theo đó, công ty mẹ đã thu về 2.422 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 197 tỷ đồng, giảm 14%.

9 tháng đầu năm 2022, công ty mẹ thu về 7.258 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn bán hàng của doanh nghiệp đạt 6.241 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng gấp đôi khoản doanh thu tài chính, chủ yếu do công ty nhận cổ tức từ các công ty thành viên với tổng là 243 tỷ đồng. Điều này góp phần đưa lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 488 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của công ty mẹ ở mức 10.080 tỷ đồng, tăng 21% so với ngày đầu năm (1/1/2022). Biến động chủ yếu do giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Ngoài ra, khoản đầu tư vào công ty con của công ty mẹ MPC cũng tăng gần 900 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty mẹ ở mức 4.718 tỷ đồng, tăng 59% so với ngày đầu năm. Mức tăng này phần lớn do doanh nghiệp tăng vay ngắn hạn từ các ngân hàng với mức tăng là gần 600 tỷ đồng, phải trả cho các nhà cung cấp lớn tăng thêm 641 tỷ đồng.

Đọc tiếp