Vinare hoàn thành 94,6% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng

BẢO HIỂM VINARE
08:45 - 05/11/2023
Vinare hoàn thành 94,6% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng
0:00 / 0:00
0:00
Lũy kế 9 tháng năm 2023, Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare, HNX: VNR) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 235 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 94,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại báo cáo tài chính quý 3/2023, Vinare ghi nhận doanh thu thuần 410 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 723 tỷ đồng, tăng 20%.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 38% lên 441 tỷ đồng. Do chi phí cao hơn doanh thu, quý 3/2023, Vinare lỗ gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 68 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ lên 96 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm mạnh từ gần 6,7 tỷ đồng xuống còn 933 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 38% xuống còn gần 15 tỷ đồng.

Do lỗ gộp trong hoạt động kinh doanh chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Vinare trong quý 3 giảm 29% so với cùng kỳ năm trước, còn 63 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Vinare đạt 1.333 tỷ đồng, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm gần 2.290 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 435 tỷ đồng, lần lượt tăng 14%, 21% và 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Vinare đặt mục tiêu doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 2.468 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 460 tỷ đồng, tăng 4,2% và 5,1% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, hết 9 tháng, công ty đã hoàn thành 92,8% kế hoạch doanh thu và 94,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết quả lợi nhuận tăng vọt quý 1 của Vinare

Kết quả này đạt được là nhờ mức tăng trưởng tốt của cả 3 quý vừa qua, đặc biệt là việc công ty đã hoàn thành được 52% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau quý 1.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Vinare tăng 15% so với đầu năm lên 8.170 tỷ đồng, bao gồm 1.546 tỷ đồng tài sản tái bảo hiểm (tăng 7%), 1.244 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn (tăng 69%), 440 tỷ đồng tài sản ngắn hạn khác (tăng 5%), 85 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (tăng 37%)…

Chiếm phần lớn tài sản của Vinare vẫn là các khoản đầu tư tài chính với tổng giá trị đạt 4.769 tỷ đồng, tăng 8% so với con số đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.768 tỷ đồng, tăng 13%, đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.001 tỷ đồng, tăng 3%.

Cụ thể, Vinare có gần 2.653 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn, tăng 13% so với đầu năm, 376 tỷ đồng tiền gửi dài hạn, giảm 15%, 760 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu dài hạn, tăng 120 tỷ đồng so với con số đầu năm,

Ngoài ra, công ty còn có 115 tỷ đồng ủy thác đầu tư ngắn hạn, gần 197 tỷ đồng ủy thác đầu tư dài hạn, 309 tỷ đồng góp vốn cổ phần.

Trong đó, Vinare đang là cổ đông lớn của công ty Du lịch Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long, Bảo hiểm ABIC, Bảo hiểm Hùng Vương, với tỷ lệ sở hữu tương ứng là 6,05%, 8,49% và 6,04%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, cuối quý 3, tổng nợ phải trả của Vinare tăng 23% lên 4.503 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 92% lên 857 tỷ đồng, dự phòng nghiệp vụ tăng 9% lên gần 3.202 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.666 tỷ đồng, tăng 6% so với con số đầu năm.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (HoSE: BIC) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, theo đó ngày chốt danh sách cổ đông là 8/3, ngày tổ chức là 4/4, theo quyết định thống nhất giữa 2 cổ đông lớn là BIDV và Fairfax.