Biến động danh mục cổ phiếu MSCI Frontier Market Index

Cổ Phiếu NLG
11:05 - 15/05/2024
Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN
Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN
0:00 / 0:00
0:00
Theo kết quả cơ cấu danh mục của MSCI, không có cổ phiếu nào của Việt Nam được thêm mới vào rổ chỉ số, nhưng có một cổ phiếu là NLG bị loại khỏi danh mục.

Sáng 15/5 theo giờ Việt Nam, MSCI công bố kết quả cơ cấu danh mục quý 2 với bộ chỉ số quan trọng nhất của thị trường cận biên MSCI Frontier Markets Index.

Theo đó, MSCI đã thêm mới 9 cổ phiếu vào rổ chỉ số MSCI Frontier Market Index, đồng thời loại ra 5 mã. Trong đó, Việt Nam không có thêm đại diện nào, nhưng bị loại một mã là NLG.

Sau đợt review, danh mục MSCI Frontier Market Index có tổng cộng là 213 mã.

Thời điểm 29/3/2024, cổ phiếu Việt vẫn đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ MSCI Frontier Market Index, với tỷ lệ 28,57%. Theo sau là Romania và Morocco với tỷ lệ lần lượt là 12,21% và gần 10%.

Trong Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất thời điểm này có 3 mã cổ phiếu Việt Nam, gồm HPG chiếm 2,91%; VIC chiếm 1,85% và VHM chiếm 2,21%.

Với MSCI Frontier Markets Small Cap Index, MSCI đã thêm mới 27 mã và loại ra 6 mã cổ phiếu trong đợt đánh giá tháng 5.

Trong 27 mã được thêm mới có 10 cổ phiếu Việt Nam gồm INN, DSN, NDN, IVS, SGN, ITA, TCI, TVC, TEG, và NSC. Ngược lại, trong 6 mã bị loại ra cũng có 3 đại diện từ Việt Nam là EVG, TCM, và VNE.

Sau đợt review tháng 5, danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Index có tổng cộng 370 mã.

Các thay đổi sẽ có hiệu lực từ 3/6. Kết quả cơ cấu danh mục quý 3 của các chỉ số thuộc MSCI sẽ được công bố vào 13/8 (theo giờ Việt Nam).

Đọc tiếp

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất, MBS Research lựa chọn cổ phiếu HDB khi đây là một trong những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành.