Cổ phiếu IBC của Apax Holdings bị hủy niêm yết

IBC Apax Holdings
15:29 - 22/11/2023
Một cơ sở Apax Leaders của Apax Holdings. Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN
Một cơ sở Apax Leaders của Apax Holdings. Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN
0:00 / 0:00
0:00
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 22/11 thông báo về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings.

Theo HoSE, cổ phiếu IBC nằm trong 3 diện theo dõi vi phạm, bao gồm cảnh báo do chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với quy định; và Đình chỉ giao dịch do tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Đến nay, Apax Holdings chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (BCTC), BCTC quý 1/2023, BCTC quý 2/2023, BCTC soát xét bán niên 2023, báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 và chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

“Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông”, trích văn bản trên.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và căn cứ ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu ICB của CTCP Đầu tư Apax Holdings.

Trước đó, trong văn bản giải trình biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán ngày 27/7, Apax Holdings cho biết trong thời gian vừa qua, việc quản trị nội bộ đã phát sinh một số vấn đề. Tình hình hoàn thiện báo cáo của công ty con là CTCP Anh Ngữ Apax đang gặp một số khó khăn do thiếu nhân sự và trong quá trình tái cấu trúc làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành BCTC năm 2022 của IBC.

Theo văn bản đó, IBC "đang phối hợp chặt chẽ" với đơn vị kiểm toán để hoàn thành BCTC năm 2022 trong thời gian sớm nhất. Đồng thời IBC cam kết sẽ thực hiện công bố thông tin BCTC năm 2022 ngay sau khi phát hành, song song với việc thực hiện công bố đối với Báo cáo thường niên năm 2022 và BCTC tự lập quý 1/2023 theo đúng quy định.

“Trong năm 2024, IBC sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về việc công bố báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đúng thời hạn”, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy nói trong công văn ngày 27/7.

Đọc tiếp

Lợi nhuận NKG năm 2024 được dự báo tăng 123% so với năm 2023.

Triển vọng Thép Nam Kim năm 2024

Cổ phiếu NKG đang giao dịch ở mức 2024 PE/PB lần lượt là 26,3x/1,1x; cho thấy triển vọng hồi phục lợi nhuận của công ty trong năm 2024 đã bắt đầu phản ánh vào giá thị trường.