Cổ phiếu TAR có nguy cơ bị hủy niêm yết

TAR Trung An
08:25 - 09/04/2024
HNX trước đó đã đưa cổ phiếu TAR vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 30/10 và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.
HNX trước đó đã đưa cổ phiếu TAR vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 30/10 và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.
0:00 / 0:00
0:00
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về việc cổ phiếu TAR của CTCP Nông nghiệp và Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) có khả năng bị hủy niêm yết.

Theo HNX, cổ phiếu TAR có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty. Sở sẽ xem xét tiến hành huỷ bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TAR theo quy định.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) đã từ chối đưa ra ý kiến với báo cáo của TAR.

Theo AASCS, công ty hiện đang chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng về các vấn đề được nêu trong Kết luận thanh tra của UBCKNN ngày 13/09/2023, bao gồm chủ sở hữu của 15 triệu cổ phiếu TAR trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty; việc lập hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ năm 2021; thông tin liên quan đến số liệu hàng tồn kho công bố trên BCTC năm 2022 được kiểm toán với giá trị 1.255.542.463.892 đồng.

AASCS không thể đánh giá và định lượng mức độ ảnh hưởng của các vấn đề này đến các BCTC năm 2023 của Trung An. Cho đến thời điểm phát hành báo cáo này, các vấn đề nêu trên vẫn chưa được xử lý và tiếp tục ảnh hưởng đến BCTC hợp nhất năm 2023.

Bên cạnh đó, Trung An không tiến hành kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 và cũng không thể hỗ trợ việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm kiểm toán. Với những hồ sơ hiện lưu giữ, AASCS không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán truy hồi số liệu hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo hợp nhất với số tiền hơn 965,37 tỷ đồng đồng.

Ngoài ra, công ty con là CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Kiên Giang có tiến hành kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023, tuy nhiên tại thời điểm đó đơn vị kiểm toán chưa được bổ nhiệm thực hiện kiểm toán và TAR cũng không thể hỗ trợ việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm kiểm toán. AASCS không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán truy hồi số liệu hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 được trình bày trên BCTC công ty con và BCTC hợp nhất với số tiền 112,66 tỷ đồng.

Trước đó, HNX đã đưa cổ phiếu TAR vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 30/10 và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần. Nguyên nhân do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định. Đóng cửa phiên ngày 08/04, TAR đang có giá 7.600 đồng/CP.

Đọc tiếp

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất, MBS Research lựa chọn cổ phiếu HDB khi đây là một trong những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành.