ĐHĐCĐ HDBank: Chia cổ tức 30%, đặt mục tiêu lợi nhuận gần 16.000 tỷ đồng

HDBANK NGÂN HÀNG
12:34 - 26/04/2024
Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM. Ảnh: HDBank.
Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM. Ảnh: HDBank.
0:00 / 0:00
0:00
Năm 2024, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 15.852 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12.601 tỷ đồng, cùng tăng 22% so với thực hiện năm 2023.

Sáng 26/4, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, HoSE: HDB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại TP HCM.

Tại đại hội, ngân hàng đã đề xuất điều chỉnh mức cổ tức 2023 lên 30%, bao gồm 10% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Thay vì kế hoạch trước đó, chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 25%, gồm 10% tiền mặt 15% cổ phiếu.

Trong năm 2024, HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 6.025 tỷ đồng, từ 29.076 tỷ đồng lên 35.101 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

HDBank sẽ tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu ESOP theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kế hoạch này đang thực hiện các thủ tục để hoàn tất. Ngoài ra, ngân hàng sẽ tăng vốn thêm tối đa 5.825 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20%. Thời gian thực hiện là trong năm 2024.

Ngân hàng cũng trình kế hoạch chia cổ tức năm 2024 lên đến 30%, trong đó tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt tối đa là 15%. Bên cạnh đó, HDBank trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2024 - 2025. Số cổ phiếu này sẽ được phát hành thành nhiệt đợt, giúp vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 400 tỷ đồng.

Kế hoạch lãi gần 16.000 tỷ đồng

Năm 2024, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 15.852 tỷ đồng, tăng 21,8% so với thực hiện năm 2023. Ngân hàng dự kiến tỷ lệ ROE đạt 24,6% và nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Mục tiêu đến cuối năm 2024, tổng tài sản vượt 700.000 tỷ đồng, tăng 16%. Tổng huy động dự kiến đạt trên 624.000 tỷ đồng, tăng 16%. Tổng dư nợ dự kiến vượt 438.000 tỷ đồng, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao.

Chia sẻ với cổ đông về kế hoạch lợi nhuận tăng gần 22% trong bối cảnh ngành đang đối diện với nhiều khó khăn, Tổng Giám đốc HDBank Phạm Quốc Thanh cho biết, ngay từ quý 4/2023 đến nay có thể thấy tình hình phục hồi kinh tế đang khả quan, nền tảng đặt chỉ tiêu lợi nhuận là gia tốc của HDBank từ cuối năm ngoái.

Ngay quý 1/2024, HDBank đã đạt 4.000 tỷ lợi nhuận, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ của ngân hàng tăng 7%, so với mặt bằng chung 3%.

Dự kiến năm nay là năm bản lề để HDBank phát huy hiệu quả từ chiến lược 5 năm của ngân hàng. Đặc biệt là chương trình về nông nghiệp, nông thôn, tài trợ theo chuỗi mà HDBank đã đầu tư từ 2-3 năm trước. Năm 2024 cũng là năm các chiến lược chuyển đổi số sẽ gặt hái thành quả sau 3 năm đầu tư, lãnh đạo ngân hàng tin tưởng.

Đọc tiếp

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất, MBS Research lựa chọn cổ phiếu HDB khi đây là một trong những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành.