Đường Quảng Ngãi chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

QNS CỔ TỨC
08:31 - 12/03/2024
Đường Quảng Ngãi đạt kỷ lục doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023.
Đường Quảng Ngãi đạt kỷ lục doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Với một năm kinh doanh thuận lợi, Đường Quảng Ngãi quyết định chi đậm cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ lên tới 40% bằng tiền mặt.

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 30/3 tới đây.

Theo đó, công ty trình cổ đông xem xét và thông qua việc chia cổ tức năm 2023 ở mức 40% vốn điều lệ (tương ứng 4.000 đồng/cp). Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt 2 lần với tổng tỷ lệ là 20%.

Ngày 17/4 tới đây, Đường Quảng Ngãi sẽ chốt danh sách cổ đông để thanh toán nốt cổ tức còn lại của năm 2023, tức tỷ lệ 20% bằng tiền mặt; ngày thanh toán dự kiến là ngày 26/4. Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đường Quảng Ngãi cần chi 714 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

QNS quyết định chi đậm cổ tức cho năm 2023 sau khi đạt kết quả kinh doanh vượt trội. Năm vừa qua, công ty mang về hơn 10.022 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 2.189 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 70% so với kết quả thực hiện năm trước. Hai chỉ tiêu kinh doanh này đều xác lập kỷ lục của Đường Quảng Ngãi từ khi niêm yết tới nay.

Mặc dù ngành mía đường được dự báo vẫn còn nhiều thuận lợi nhưng năm 2024, QNS đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng. Công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.341 tỷ đồng; lần lượt giảm 14% và 39% so với thực hiện năm 2023. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 15% vốn điều lệ.

Một nội dung đáng chú ý khác là HĐQT Đường Quảng Ngãi dự trình cổ đông phương án phát hành hơn 10,7 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ được công ty bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 3.569,4 tỷ đồng lên mức 3.676,5 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp