Hải Phát muốn huy động 3.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

HPX Hải Phát
14:41 - 29/03/2024
Hải Phát đang cho thấy quyết tâm hồi phục sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn.
Hải Phát đang cho thấy quyết tâm hồi phục sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Ngay sau khi cổ phiếu HPX được giao dịch trở lại, Đầu tư Hải Phát lên kế hoạch chào bán hơn 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức ngày 26/4 tại Hà Nội.

Năm nay, Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 66,7% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, giảm 22%; cổ tức dự kiến tỷ lệ 5%.

Nhận định về thị trường, ban lãnh đạo dự báo năm 2024 tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Công ty khó tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, khó phát hành được trái phiếu.

Mục tiêu của công ty trong năm nay là đưa cổ phiếu trở lại sàn giao dịch (đã hoàn thành); tăng vốn để có nguồn lực và dòng tiền phục vụ hoạt động của công ty; tập trung cơ cấu và xử lý nguồn vốn cho các gói trái phiếu đến hạn; mua lại trước hạn các gói trái phiếu và trả nợ các tổ chức tín dụng trong quý 4/2024.

Về phân phối lợi nhuận năm 2023, công ty trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm khoảng hơn 15,2 triệu cổ phiếu.

Để có vốn triển khai các hoạt động, Đầu tư Hải Phát trình cổ đông hai phương án chào bán cổ phiếu. Một là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán 10.000 đồng/cp – cao hơn 20% so với giá thị trường hiện nay. Thời gian triển khai trong năm 2024 (sau trả cổ tức bằng cổ phiếu).

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm gần 160 triệu cổ phiếu, tương ứng huy động 1.597 tỷ đồng.

Thứ hai, Hải Phát dự kiến chào bán hơn 140 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, huy động 1.403 tỷ đồng từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư). Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Nếu hoàn tất phát hành hai phương án, số tiền HPX huy động được sẽ đạt khoảng 3.000 tỷ đồng. Công ty dự kiến dùng để tái cơ cấu nợ vay và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; đầu tư góp vốn vào công ty con để tái cơ cấu và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty con; đầu tư phát triển các dự án của công ty; bổ sung vốn lưu động.

Với việc trả cổ tức và chào bán cổ phiếu, vốn điều lệ của Hải Phát dự kiến sẽ tăng từ 3.042 tỷ đồng lên 6.194 tỷ đồng (triển khai từ năm 2024 đến năm 2025).

Tại thời điểm cuối năm 2023, Hải Phát đang có tổng nợ vay 2.465 tỷ đồng, bằng 69% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.828 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 637 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp