Hưng Thịnh Incons sửa đổi phương án phát hành 89 triệu cổ phiếu

HTN hưng thịnh
09:38 - 21/02/2024
Hưng Thịnh Incons phải kéo dài thời gian huy động vốn so với kế hoạch ban đầu. Ảnh: HTN
Hưng Thịnh Incons phải kéo dài thời gian huy động vốn so với kế hoạch ban đầu. Ảnh: HTN
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Hưng Thịnh Incons (mã HTN) công bố nghị quyết HĐQT ngày 20/2/2024 thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tại nghị quyết ngày 26/9/2023, HĐQT HTN thông qua phương án chào bán hơn 89,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm. Giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2023 và ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Nếu thành công với phương án phát hành trên, vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons sẽ tăng gấp đôi lên 1.782 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, với số tiền 891 tỷ đồng dự kiến thu được, công ty sẽ dùng 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần dự án tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai; 34 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 99% cổ phần của CTCP Đầu tư Thương mại Kim Lan với giá mua tối đa là 10.000 đồng/cp. Gần 457 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng công trình tại các dự án của công ty.

Ở lần điều chỉnh này, HTN sửa đổi thời gian chào bán là dự kiến trong năm 2024 và ngay sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.

HTN cũng thay đổi tiến độ sử dụng vốn từ quý 4/2023 - quý 1/2024 thành trong năm 2024, trong đó mục đích sử dụng vốn vẫn giữ nguyên.

Về tình hình kinh doanh, quý 4/2023, Hưng Thịnh Incons đạt doanh thu thuần 235 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên doanh thu tài chính tăng gấp 4,6 lần lên mức 93 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sự gia tăng của khoản lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư. Nhờ đó, công ty báo lãi sau thuế 33 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 45 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của HTN đạt 2.681 tỷ đồng, giảm 51% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, giảm 6%.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HTN đạt 7.588 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 11% xuống 5.698 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm 46% xuống 978 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng giảm 21% so với đầu năm, còn 6.066 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn giảm 44% còn 1.408 tỷ đồng, vay dài hạn phát sinh 643 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

Tin liên quan

Đọc tiếp