Ông Đỗ Quý Hải: Hải Phát đã khắc phục xong các vi phạm công bố thông tin

HPX Hải Phát
12:23 - 01/11/2023
Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Hải Phát (giữa) chủ trì ĐHĐCĐ thường niên 2023. Ảnh: Anh Thư
Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Hải Phát (giữa) chủ trì ĐHĐCĐ thường niên 2023. Ảnh: Anh Thư
0:00 / 0:00
0:00
Theo ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát, đến ngày 21/10/2023, công ty này đã hoàn thành xong việc khắc phục các lỗi vi phạm về công bố thông tin (CBTT).

CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và đình chỉ giao dịch. Văn bản được ký bởi Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải.

Về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Chủ tịch Hải Phát cho biết, ngày 30/8/2023, HĐQT công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, theo đó ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được triệu tập vào ngày 21/10/2023 để phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 19/9/2023.

Cũng trong ngày 30/8/2023, công ty đã thực hiện công bố thông tin về ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thông báo tới Tổng Công ty Lưu ký và và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt quyền cho cổ đông tham dự họp.

Ngày 28/9/2023, công ty đã gửi thư mời họp cho cổ đông và công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Vào các ngày 11/10 và 19/10, Hải Phát đã thực hiện công bố cập nhật bổ sung tài liệu họp theo quy định.

Đến 21/10/2023, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty được tổ chức thành công, các nội dung theo chương trình đã được thông qua. Cùng ngày, Hải Phát đã công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua theo đúng quy định hiện hành.

Về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ

Vào ngày 05/9/2023, HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023.

Đến ngày 10/9/2023, công ty đã công bố BCTC riêng bán niên được soát xét năm 2023, sau đó 1 ngày, Hải Phát tiếp tục công bố BCTC hợp nhất.

Ngày 14/9/223, công ty đã gửi các cơ quan liên quan Báo cáo số 352/CV-HP ngày 14/9/2023 về việc báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Ngày 21/10/2023, công ty tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tại đây, cổ đông Hải Phát phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023; kết quả BCTC soát xét bán niên năm 2023 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo đề nghị của HĐQT.

“Như vậy đến ngày 21/10/2023, công ty đã hoàn thành xong việc khắc phục các lỗi vi phạm về công bố thông tin, công ty kính đề nghị quý cơ quan chức năng sớm xem xét và quyết định đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện bị cảnh báo” Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải nói rõ trong văn bản.

Tin liên quan

Đọc tiếp

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất, MBS Research lựa chọn cổ phiếu HDB khi đây là một trong những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành.