Quy hoạch Đà Nẵng: Trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ ra khu vực ASEAN và quốc tế

Quy hoạch Đà Nẵng: Trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ ra khu vực ASEAN và quốc tế

QUY HOẠCH Đà nẵng
14:48 - 27/11/2023
Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Bản Quy hoạch cũng là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của Đà Nẵng trong giai đoạn mới và là nền tảng để tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian sớm nhất.

Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ LÀNH MẠNH, CÔNG KHAI, MINH BẠCH

"Lãnh đạo Thành phố cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành chung; xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai để doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp các ý tưởng, triển khai các dự án phù hợp với các mục tiêu đã xây dựng."

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh

Nội dung Quy hoạch nêu rõ quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển của thành phố đến cuối thời kỳ quy hoạch cũng như tầm nhìn đến năm 2050; cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng và bảo đảm tính liên kết, đồng bộ trong định hướng phát triển giữa các ngành, lĩnh vực của thành phố, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của TP Đà Nẵng.

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, Quy hoạch TP Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại thời điểm này càng có ý nghĩa quan trọng để thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp, xác định các chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả trong thời gian tới trên cơ sở khai thác tối đa mọi nguồn lực nội tại của địa phương, thu hút các nguồn lực bên ngoài, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn, bứt phá hơn để thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

TẦM NHÌN ĐÀ NẴNG: TRUNG TÂM KINH TẾ BIỂN, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO, CỬA NGÕ TỚI KHU VỰC ASEAN VÀ QUỐC TẾ

Đọc tiếp