SCIC đấu giá 3,15 triệu cổ phần tại Vinacontrol vào đầu năm 2024

THOÁI VỐN SCIC
16:44 - 28/12/2023
0:00 / 0:00
0:00
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 15/1/2024, HNX sẽ tổ chức đấu giá cổ phần CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu theo hình thức đấu giá trọn lô.

Lô cổ phần được đưa đấu giá có khối lượng 3,15 triệu cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ của VNC và 100% vốn góp của SCIC tại VNC với giá khởi điểm 171,675 tỷ đồng và bước giá là 1 triệu đồng (bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm).

Nhà đầu tư phải đăng ký, đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán và người nước ngoài được phép mua toàn bộ lô cổ phần chào bán tại phiên đấu giá này.

Việc thoái vốn của SCIC tại VNC nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ theo Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 10/07/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020.

Với gần 171,7 tỷ đồng khởi điểm, tương ứng trung bình 54.500 đồng/cp, giá chào bán đang ở mức tương đối cao so với thị giá của VNC hiện tại. Trên thị trường chứng khoán, thị giá của VNC gần như đứng yên ở mức 50.000 đồng/cp trong vòng 1 tháng qua, với khối lượng giao dịch rất thấp, chỉ vài trăm hoặc vài nghìn đơn vị được sang tay trong mỗi phiên. Kết phiên 28/12, cổ phiếu đứng giá tại 52.000 đồng/cp, tương đương vốn hóa gần 546 tỷ đồng.

Kết phiên 28/12, cổ phiếu đứng giá tại 52.000 đồng/cp, tương đương vốn hóa gần 546 tỷ đồng. Ảnh: TradingView

Kết phiên 28/12, cổ phiếu đứng giá tại 52.000 đồng/cp, tương đương vốn hóa gần 546 tỷ đồng. Ảnh: TradingView

Hiện tại, vốn góp của chủ sở hữu tại VNC là gần 105 tỷ đồng, với 10.499.560 cổ phiếu đang lưu hành và 395 cổ phiếu quỹ. Ngoài SCIC, VNC còn 2 cổ đông lớn khác nắm giữ trên 5% vốn điều lệ là Công ty TNHH DOHA Đầu tư và CTCP Chứng khoán ASEAN với tỷ lệ nắm giữ cổ phần lần lượt là 18,67% và 11,95%. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VNC hiện nay là 1,597% vốn điều lệ.

VNC là tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam, với thị phần tương đối lớn, đặc biệt là trong phân khúc giám định hàng hóa. Bên cạnh đó, VNC còn duy trì được sự ủy quyền kiểm tra Nhà nước, chỉ định tổ chức đánh giá chứng nhận sản phẩm, tổ chức thử nghiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước.

VNC sở hữu 3 công ty con và 1 công ty liên kết; trong đó tỷ lệ sở hữu của VNC tại công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP HCM là 100%.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, năm 2022, doanh thu thuần của VNC hơn 635,5 tỷ đồng, tăng hơn 7,7% so năm trước và lợi nhuận sau thuế hơn 37,6 tỷ đồng, tăng gần 23,3% so với năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 511,4 tỷ đồng, lợi nhuận ròng gần 29,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,6% và 5% so với cùng kỳ năm 2022. Từ năm 2019 tới nay, VNC chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 12-15%/năm.

Phiên đấu giá cổ phần của VNC là phiên đấu giá đầu tiên của năm 2024 được tổ chức tại HNX. Việc chào bán phần vốn của SCIC tại VNC chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông, không làm thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký của công ty.

Tin liên quan

Đọc tiếp